Нашите инструктори

В Ню Харайзънс България преподават едни от най-високо квалифицираните и опитни инструктори в индустрията. Всички наши инструктори са сертифицирани в съответните области и имат богат практически опит. Учебното съдържание се онагледява с помощта на реални примери, които подпомагат разбирането и запомнянето на материала. Инструкторите са с вас през целия процес на обучение, за да ви обясняват, напътстват и отговарят на въпросите ви.

Александър Класанов

Инструктор за Microsoft технически курсове и информационна сигурност

Александър Класанов

Александър има над 20 години опит в ИТ сферата. Заемал е ръководни позиции във водещи български и международни организации.

Вижте пълния профил
Александър Класанов

Антония Дицова

Инструктор за управление на проекти

Антония Дицова

Антония е сертифициран ръководител проекти - PMP®, PRINCE2® Practitioner, Professional Scrum Master (PSM I) и докторант в Университета за национално и световно стопанство в София.

Вижте пълния профил
Антония Дицова

Божил Божилов

Microsoft SharePoint инструктор, MCPD, MCITP, MCT

Божил е сертифициран Microsoft инструктор и SharePoint архитект, чиято страст са дизайнът, внедряването и интегрирането на SharePoint решения.

Вижте пълния профил

Борис Гончаров

Инструктор по информационна сигурност
CISSP®, CISSP-ISSMP®, CEH, CHFI, CCISO, TOGAF®

Борис Гончаров

Борис има над 16 години професионален опит в сферата на информационната сигурност, управление на риска и информационни технологии.

Вижте пълния профил
Борис Гончаров - инструктор по информационна сигурност

Васил Петров

Инструктор за Lean Six Sigma

Васил Петров

Васил Петров, съосновател и председател на Lean Institute Bulgaria, е дългогодишен мениджмънт консултант със задълбочена експертиза в сферата на услугите и производството, както и във внедряването на методи за подобрения на организации.

Вижте пълния профил
Васил Петров

Георги Георгиев

Microsoft технически инструктор, MCITP, MCTS, MCSA

Георги Георгиев e член на академичния експертен съвет на Microsoft – България. Има богата практика в мрежовото и системното администриране и дългогодишен преподавателски опит.

Вижте пълния профил

Гергана Копанарова

Инструктор за Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

Гергана Копанарова

Гергана Копанарова преподава в Ню Харайзънс от 2016 г. и води курсове за Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint). Водила е обучения за служители на множество български фирми.

Вижте пълния профил
Гергана Копанарова

Гинка Илиева

Инструктор за управление на проекти

Гинка е сертифициран Project Management Professional (PMP®), с над 15 години опит в областта на управлението на проекти.

Вижте пълния профил

Димитър Попов

Инструктор за бизнес анализ

Димитър има над 7 години професионален опит в бизнес анализа и системния инженеринг в сферата на телекомуникациите и автомобилната индустрия.

Вижте пълния профил

Елена Петакова (Бугова)

Инструктор за бизнес анализ

Елена е бизнес анализатор с над 6 г. опит в извличане и анализ на изисквания, моделиране на процеси, изготвяне на документация.

Вижте пълния профил

Ивайло Иванов

Инструктор за управление на проекти

Ивайло е сертифициран ръководител проекти с повече от 10 години стаж в областта на телекомуникациите и общо над 14 години в сферата на информационните технологии (вкл. банковата сфера и разработката и внедряване на различни типове софтуер).

Вижте пълния профил

Илияна Димитрова

Microsoft офис инструктор

Илияна е инструктор за най-популярните продукти от Microsoft Office пакета – Excel, Word, Outlook, PowerPoint.

Вижте пълния профил

Костадин Купенов

Инструктор за бизнес анализ и управление на проекти

Костадин Купенов е сертфициран PMP® към Project Management Institute. Има над 19 години опит в управление на проекти, бизнес и системен анализ и разработка на софтуер.

Вижте пълния профил

Лилия Николова

Microsoft офис и Cisco инструктор, CCNP Switch, CCNA, MOS Master

Лилия има 11 години опит в провеждането на обучения за офис продуктите на Microsoft и повече от 6 години опит в Cisco обучения. Задълбочените познания, в съчетание с неподражаемия преподавателски стил и лекота на общуване, превръщат Лилия в един от най-добрите инструктори в глобалната мрежа на Ню Харайзънс.

Вижте пълния профил

Мартин Павлов

Инструктор по информационна сигурност

Мартин Павлов

Мартин Павлов е инструктор по информационна сигурност сертифициран като CISSP-ISSAP, CISM, CISA, ISO 27001 & ISO 22301 & ISO 20000 Lead Auditor. Той е първият сертифициран ISSAP в България.

Вижте пълния профил
Мартин Павлов

Надежда Савова

Soft skills инструктор

Надежда Савова

Надежда Савова е преподавател и консултант по «меки умения» (soft skills). Експертизата й в сферата на «меките умения» (soft skills) включва: развитие на екипи; управленски, комуникационни и презентационни умения; умения за водене на преговори; управление на времето и стреса; управление на проекти, междукултурно общуване.

Вижте пълния профил
Надежда Савова

Николай Пенев

Изпълнителен директор

Николай е в ИТ бранша повече от 20 години. През годините е бил хардуерен инженер, консултант продажби, продуктов мениджър, системен администратор, ИТ мениджър, ISO одитор и проектен мениджър, преди да започне да обучава и консултира по информационни технологии.

Вижте пълния профил

Стефан Георгиев

Тренинг мениджър, IBM Certified Instructor, MCT, MCITP, MOS Trainer, PRINCE2

Стефан е сертифициран IBM и Microsoft инструктор със задълбочена техническа експертиза и доказан опит в управление на екипи и проекти, разработка и поддръжка на софтуер, консултантска дейност, поддръжка на сървърни и клиентски системи.

Вижте пълния профил

Теодора Тодорова

Инструктор за управление на проекти

Теодора Тодорова

Теодора е PMP® и PMI-ACP® сертифициран ръководител на проекти със значителен опит в ИТ индустрията. Прилагала е успешно както Agile, така и Waterfall методологии, и умее да стимулира иновациите, продуктивността, ефективността, подобренията, растежа и високите резултати.

Вижте пълния профил
Теодора Тодорова

Христо Йончев

MCT, MCSA, MCITP, MCPD

Христо Йончев e опитен софтуерен архитект и разработчик, сертифициран Microsoft инструктор за Visual Studio and .NET, SQL Server, Silverlight.

Вижте пълния профил