Антония Дицова

Инструктор по управление на проекти

Антония Дицова Свържете се с нас

Антония е сертифициран ръководител проекти - PMP®, PRINCE2® Practitioner, Professional Scrum Master (PSM I) и докторант в Университета за национално и световно стопанство в София. Две последователни години е член на Управителния съвет на Пи Ем Ай България Чаптър, a в момента е член на Консултативния съвет на организацията.

Има над 10 години опит в управлението на различни проекти - от сферата на образованието и предприемачеството, до разработването на уебсайтове и платформи по проекти на Европейската комисия и американски донорски организации, както и в проекти, свързани с имплементирането на процеси, разработването на софтуер и бизнес решения. Антония има значителен опит и в изграждането на изцяло нови услуги и бизнес процеси в компанията, съпроводено с разработването на стратегии, методологии и процедури, както и с подобряването и оптимизирането на съществуващите процеси.

Сертификати

  • Project Management Professional® (PMP®)
  • PRINCE2® Practitioner
  • European Project Management, American University in Bulgaria
  • Professional Scrum Master (PSM)

Обучения

  • Certified Associate in Project Management (CAPM®)