Георги Георгиев

Microsoft Technical инструктор

Свържете се с нас

Георги Георгиев e член на академичния експертен съвет на Microsoft – България. Има богата практика в мрежовото и системното администриране и дългогодишен преподавателски опит.

Провежда курсове в сферата на: мрежова сигурност; виртуализация и Cloud Computing; администриране на Microsoft сървъри; изграждане на мрежова и приложна инфраструктура; конфигуриране и поддръжка на мрежови услуги; администриране на Майкрософт сървър за сигурност; компютърни архитектури; изграждане и администриране на Microsoft Активна директория; инсталиране и управление на сървъри в клъстер.

Главен асистент във Факултет по математика и информатика към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Сертификати

 • MCITP: Server Administrator
 • MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure
 • MCTS: Windows Server 2008 Active Directory
 • MCTS: Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006, Configuration
 • MCSA: Security
 • Cisco Networking Academy Instructor

Обучения

 • Network Security
 • Network Infrastructure
 • Virtualization and Cloud Computing
 • AD Domain Services
 • Microsoft Server Administration

Инструктор е, защото...

Защо ли? Преди да започнеш да обучаваш, се налага лично да изучиш дадени технологии. Така че преподаването дисциплинира да учиш регулярно, и то доста задълбочено! А нали съм си любознателен :), ми се налага да уча много. Следващият момент (след като си научил нещо!), е да започнеш да го преподаваш, т.е. да се опиташ да го поднесеш по най-разбираем начин на аудиторията. Това е може би най-сериозното предизвикателство към един лектор. Е, накрая идва удовлетворението, ако си успял чрез това обучение да дадеш шанс за реализация на младите хора. При това в областта на ИТ не само им даваш препитание, а им даваш много повече, включително и трамплин за бързо израстване като качествени специалисти! Tази радост не можеш да я получиш никъде другаде – и затова се занимавам точно с това!

Когато обучаваните ти се доверят, това доверие силно задължава да си на ниво. А ако курсистите са и силно мотивирани да учат, това ме подтиква да се раздавам максимално. Не трябва да се пренебрегва и трупането на практически опит – само теорията не е достатъчна, за да си добър инструктор. Курсистите имат по-голяма полза, когато споделиш с тях реален, практически опит.

В България Университетът и New Horizons България са най-големите центрове за обучение, така че най-естествено – това е моето място за провеждане на обучения. Предлагат се възможности за обучение в много широк спектър от ИТ технологии, т.е. има много голямо разнообразие и няма как да ми омръзне!