Ивайло Иванов

Инструктор за управление на проекти

Свържете се с нас

Ивайло е сертифициран ръководител проекти с повече от 8 години стаж в областта на телекомуникациите и общо над 12 години в сферата на информационните технологии (вкл. банковата сфера и разработката и внедряване на различни типове софтуер).

Зад гърба си има повече от 20 комплексни мултинационални проекта – от такива, изцяло насочени към внедряване на нови системи на ниво телекомуникационна мрежа, до стратегически проекти, имащи за цел подобряване на маркетинговите и онлайн стратегии на международна група от 8 телекомуникационни оператора.

Има солиден опит с управление на малки и големи (виртуални) международни екипи, моделиране и оптимизацията на бизнес процеси, разработване и внедряване на системи от индикатори за измерване на представянето (т.нар. KPI) и др.

Сертификати

  • PRINCE2® Practitioner
  • PMP®
  • ITIL® Foundation

Обучения

  • PRINCE2® Foundation
  • PRINCE2® Practitioner