Надежда Савова

Soft skills инструктор

Надежда Савова Свържете се с нас

От 2000 година Надежда Савова е преподавател и консултант по «меки умения» (soft skills) в Югоизточна Европа, Австрия и Германия за висше и средно управленско ниво на водещи международни компании.

Член e на изпитната комисия за Мениджмънт сертификата на Стопанска камара на Австрия.

Експертизата й в сферата на «меките умения» (soft skills) включва: развитие на екипи; управленски, комуникационни и презентационни умения; умения за водене на преговори; управление на времето и стреса; управление на проекти, междукултурно общуване.

Надежда провежда обучения на български, немски и английски език.

Образование

 • Магистърска степен по Приложна лингвистика в Нов български университет - София
 • Бакалавър по Педагогика
 • Специализация по маркетинг и комуникация във Виена, Австрия
 • Обучение на обучители в KPMG Barents Group,Обучение на обучители в WIFI International и Австрийската стопанска камара
 • NLP Practitioner
 • Обучение на обучители по интергенеративни програми

Обучения

 • Презентационни умения и работа с медии. Убедителност.
 • Модериране на срещи и събития (Facilitation skills)
 • Обучение на обучители (Train the trainer)
 • Комуникация и лидерски умения
 • Управление на човешките ресурси и социални умения
 • Управление на времето и стреса

Инструктор е, защото...

Преподаването ми дава уникалната възможност да уча и да се развивам всеки ден, защото това е двустранен процес – аз уча от моите курсисти също толкова, колкото и те от мен. Възможността да общувам, да споделям и да вървя напред ме прави щастлива.