Теодора Тодорова

Инструктор за управление на проекти

Теодора Тодорова Свържете се с нас

Теодора е PMP® и PMI-ACP® сертифициран ръководител на проекти със значителен опит в ИТ индустрията. Тя започва кариерата си като софтуерен разработчик преди повече от 12 години, а през 2012 г. решава да промени пътя си и да използва уменията си да изгражда успешни екипи и да управлява проекти. Теодора придобива голяма част от професионалния си опит в една от водещите аутсорсинг компании в България, работейки върху малки, средни и големи софтуерни проекти в широк кръг индустрии, вкл. спорт, социални мрежи, консултиране, финанси. Прилагала е успешно както Agile, така и Waterfall методологии, и умее да стимулира иновациите, продуктивността, ефективността, подобренията, растежа и високите резултати.

Какво казват курсистите ни за нея

„Много добре систематизирано, сбито и ясно предадено съдържание, примери от практиката.“
Началник отдел БТК ЕАД

„Отлично! Теди е много добът трейнер, има необходимия опит, открита е, създава истинска Agile среда.“
Ани Маринова, Началник отдел ОУЛ, Райфайзенбанк ЕАД