Microsoft Azure курсове

{{value[0].Version}}

Нашият учебен каталог

Microsoft Azure обучения

 About Azure

Какво е Microsoft Azure?

Microsoft Azure е гъвкава облачна платформа, която ви позволява бързо да изграждате, разполагате и управлявате приложения в глобалната мрежа от центрове за данни на Microsoft. Azure може да бъде интегриран във вашата съществуваща ИТ среда.

Microsoft Azure предоставя различни модели за управление на данни, в зависимост от вашите нужди, включително:

  • SQL Database
  • Tаблици
  • Blob storages

Microsoft Azure обучения

Курсовете за Microsoft Azure в Ню Харайзънс България ще ви дадат уменията, необходими за изграждането на сигурни облачни приложения.

Azure обученията в Ню Харайзънс са подходящи за .NET разработчици с опит с уеб приложения, които искат да научат как да пишат, инсталират и следят .NET приложения с Microsoft Azure.

 Azure Certifications

Microsoft Specialist Certification: Windows Azure

Develop powerful, rich and modern web applications using Microsoft Visual Studio, C#, ASP.NET MVC, HTML5 and CSS3. Then prove your knowledge and expertise by earning your Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) Web Applications certification.

Microsoft Azure skills will be valuable in developing any kind of application that has cloud-based components, they are especially relevant in creating Web Applications, and thus form the basis for one of the exams in the Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications certification.

!Prerequisites
  • No Prerequisites

Step 2

Take These Exams

New Certification

70-532 Developing Microsoft Azure Solutions

70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Step 3

Earn These Certifications

Microsoft Specialist: Azure Certification

MCSD: Web Applications

Get recognized for your expertise in creating and deploying modern web applications and services.

!Prerequisites
  • 6-12 months of programming experience and who are interested in developing applications using HTML5 with JavaScript and CSS3.

Step 2

Take These Exams

70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications

70-487 Developing Microsoft Azure and Web Services

Step 3

Earn These Certifications

MCSD: Web Applications