Анко Антов

Старши инженер в хибридни облачни системи и Майкрософт лектор

Анко Антов Свържете се с нас

Анко Антов е системен инженер с опит в областта от 2002 година. Анко притежава множество сертификати и висока експертиза в различни мрежови технологии, включително Microsoft, Cisco и Linux.

Има опит в големи проекти в HPE, Paysafe Group, DXC Technology. От 2016 насам специализира в облачна инфраструктура в хибридни системи, базирани на Vmware Infrastructure as a service (IaaS), Microsoft System Center Suite of IaaS, Azure IaaS.

В работата си e силно фокусиран към високи резултати, съобразно изискванията на клиентите, за което спомагат обширните му технологични познания и креативност.

Има опит в следните области – Управление на технологиите, Корпоративни архитектури, Active Directory, Hyper-V, VMware, виртуализация, Windows Server, Blade системи, High Availability, Disaster Recovery, администриране на база данни, Cisco, Linux сървър, пощенска инфраструктура, мрежова инфраструктура на Windows Server, инфраструктура за приложения на Windows Server, SAN.

Сертификати

 • Trainer: MCT Enrollment
 • Microsoft® Certified: Azure Solutions Architect Expert
 • Microsoft® 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate
 • Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows 10
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Mobility
 • Microsoft® Certified: Azure Administrator Associate
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Private Cloud
 • Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2016
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (Inactive)
 • Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2012
 • Microsoft® Certified Professional: Microsoft Certified Professional
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 R2, Server Virtualization
 • Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008