Борис Гончаров

Инструктор по информационна сигурност

Борис Гончаров Свържете се с нас

Борис е специалист в областта на информационната сигурност с опит от 1998 г.

Експертизата му включва области като: управление на риска, управление на информационната сигурност, стандарти по информационна сигурност, сигурност в облака, penetration testing, провеждане на обучения по информационна сигурност и др.

Борис е бил консултант по множество проекти в сферата на сигурността, с фокус върху внедряване на системи за управление на информационната сигурност.

Експертизата му получава международно признание и той има многобройни участия във водещи конференции по информационна сигурност, сред които: I-4 forum Berlin, InfoSecurity Europe, InfoSecurity Russia, European Data Centre Dialogue.

Сертификати

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP®)
 • Information Systems Security Management Professional (CISSP-ISSMP®)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
 • Certified Chief Information Security Officer (CCISO)
 • Certified EC-Council Instructor (CEI)
 • TOGAF®

Обучения

 • CISSP®
 • Ethical Hacking and Countermeasures
 • Computer Hacking Forensic Investigation
 • Cloud Security
 • BYOD security
 • Security Management