Мартин Павлов

CISSP-ISSAP, CISM, CISA, ISO 27001 & ISO 9001 & ISO 22301 & ISO 20000

Мартин Павлов Свържете се с нас

Мартин Павлов е първият сертифициран ISSAP (Information Systems Security Architecture Professional) в България, сертификат считан за най-високото ниво в информационната сигурност. С над 14 години опит в областта на информационната сигурност е водил лекции на различни конференции и обучения в редица европейски градове – Лондон, Хага, Амстердам, Рим, Варшава, Брюксел, Виена.

Между 2007 и 2016 изпълнява функцията на CISO, като е отговорен за цялостната система на управление на информационната сигурност на организацията. Организира архитектурата на информационната сигурност. Изпълнява планове на организацията за възстановяване при бедствия и непрекъснатост на бизнеса. Анализира и разследва на инциденти в информационна сигурност на компанията.

От 2017 насам е Lead Security & Compliance Officer в DXC Technology.

Притежава отлични познания по ISO 27001: 2013, ISO 27003 (ръководство за внедряване на системата за управление на информационната сигурност), ISO 27004 (управление на информационната сигурност - измерване), ISO 27005 (управление на риска), ISO 27007 (одит на системите за управление на информационната сигурност); ISO 22301 - Управление на непрекъснатостта на бизнеса, COBIT 5, ITIL.

От 2018 година участва в разработката на една от концентрациите на CISSP CISSP-ISSAP (Architecture).

Сертификати

  • CISSP-ISSAP, CISM, CISA, ISO 27001 & ISO 9001 & ISO 22301 & ISO 20000 Lead Auditor

Обучения

  • ISC2 – CISSP
  • ISACA - CISM