Младен Томов

Лектор по гъвкави методологии и коуч

Младен Томов Свържете се с нас

Има над 15 годишен опит в софтуерната индустрия, като е заемал различни роли. В първите 7 години от кариерата си работи като Java разработчик и софтуерен консултант. От 2010 насам разширява опита си с роли в управление на проекти, екипи и продукти. Заема ролята на Scrum Master, Product Owner, Product Manager, Software Engineering Manager.

Младен работи със силен фокус върху ползотворното прилагане на гъвкави методологии като Scrum и Design Thinking. Опитен инженерен професионалист с MBA, фокусиран в Business Excellence.

Опитът му включва наемане, мотивиране и управление на софтуерни инженери, провеждане на обучения и коучинг, комуникация с клиенти и партньори, част от Fortune 500 компании.

Работата му като софтуерен инженер и дългогодишното тясно взаимодействие с бизнеса, предпоставя неговата комплексна гледна точка върху изпълнението на проектите и работата със заинтересованите страни. Той умее да предоставя различни примери и да предизвиква задълбочен анализ на сложни практически казуси в дискусии с курсистите.