Светлана Вълева

Leadership, Business & Soft Skills Trainer

Светлана Вълева Свържете се с нас

Светлана има повече от 17 години професионален опит в управление на човешки ресурси в международни компании в България и чужбина. Има опит във всички етапи от процесите по наемане и управление на хора в организации с различна големина. Светлана има дългогодишен опит също така в управление на промените, управление на процесите, знанията, развиване и реализиране на обучителна стратегия, организационното развитие, брандинг на работодателите, бюджетиране, финансовото отчитане и анализ. Работила е активно с мениджмънта на компаниите за повишаване ефективността на екипите. Има дългогодишна консултантска и лекторска практика, като е работила с компании от различни браншове – производство на софтуер, застраховане, фармация и други.

Получавайте новини за ИТ и бизнес обучения от Ню Харайзънс

Запишете се