Светлана Вълева

Leadership, Business & Soft Skills Trainer

Светлана Вълева Свържете се с нас

Светлана има повече от 17 години професионален опит в управление на човешки ресурси в международни компании в България и чужбина. Има опит във всички етапи от процесите по наемане и управление на хора в организации с различна големина. Светлана има дългогодишен опит и в управлението на промени, управление на процесите, знанията, развиване и реализиране на обучителна стратегия, организационното развитие, брандинг на работодателите, бюджетиране, финансовото отчитане и анализ. Работила е активно с мениджмънта на компаниите за повишаване ефективността на екипите. Има дългогодишна консултантска и лекторска практика, като е работила с компании от различни браншове – производство на софтуер, застраховане, фармация и други. Член на управителния съвет на Българската Асоциация за Управление на Хора. Отличена с награди като „ЧР Иновация на годината“, „Служител на годината“ (Forbes), „Организационна архитектура и дизайн“ (БАУРЧР), „Зелено на работното място“ (Капитал Кариери), „Най-предпочитан работодател“ (БАУРЧР), „Най-добра стратегия за интегриране на образованието в бизнеса“ (БАУХ), Най-оригинална обява за работа и стаж „Обяви с характер“ (Капитал Кариери), корпоративна награда „Екипен дух на годината“ и др.

Оценки на курсистите (2018-2019)

Оценки на курсистите (2018-2019) за Светлана Вълева

Получавайте новини за ИТ и бизнес обучения от Ню Харайзънс

Запишете се