Теодора Тодорова

Agile инструктор и практик

Теодора Тодорова Свържете се с нас

Теодора има над 13 години опит в управление на проекти с Agile и Waterfall във водещите аутсорсинг компании в България. Работила е в малки, средни и големи софтуерни проекти в широк кръг индустрии. Тя е PMP®, PMI-ACP® и Professional Scrum Master сертифициран ръководител на проекти. Умее да стимулира иновациите, продуктивността, ефективността, подобренията, растежа и високите резултати на екипите, с които работи.

Теодора подготвя обученията си с адаптирани материали спрямо профила на участниците. Обученията с нея са изключително практически, така че впоследствие наученото да има пряко приложение в практиката.

Какво казват курсистите ни за нея

„Много добре систематизирано, сбито и ясно предадено съдържание, примери от практиката.“
Началник отдел БТК ЕАД

„Най-полезно за мен беше да разбера Agile принципите, методиките и идеята. Курсът беше проведен много добре, с малки забавления и задълбочаване в някои по-важни теми. Изцяло покри материала и очакванията ми.“
Process Analyst, Lufthansa Technique

„Обучението беше с отлично структурирана информация, на разбираем за мен език. Теодора е страхотен професионалист с много практически опит. Останах изключително доволна.“
SAP HR Expert, Lufthansa Technique

„Целта ми, когато избрах тази тема, беше да надградя придобитите познания по Agile. Много ми харесаха яснотата и конкретиката на материалите за отделните рамки. Информацията беше представена добре, с подходящи примери. Теодора умее да предава информацията ясно и фокусирано.“
Младши Специалист, BTK