SQL Server курсове

Нашият учебен каталог

SQL Server обучения

 SQL Server Certifications

MCSA: SQL Server Certification

Придобийте ключовите умения, необходими за разработка, управление и поддръжка на следващото поколение решения за съхранение на данни и информация.

Step 2

Take These Exams

70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012

70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Step 3

Earn These Certifications

MCSA: SQL Server Certification

MCSE: Data Platform

Сертификатът MCSE: Data Platform валидира вашите умения да изграждате и администрирате решения за данни в големи организации, базирани на SQL Server 2012 платформата, както във физическа, така и в облачна среда.

!Prerequisites
  • MCSA: SQL Server Certification

Step 2

Take These Exams

70-464 Developing Microsoft SQL Server Databases

70-465 Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server

Step 3

Earn These Certifications

MCSE: Data Platform

MCSE: Business Intelligence

Придобийте уменията, необходими за проектиране, разработка и внедряване на решения, доставящи повече данни до повече хора в организацията.

!Prerequisites
  • MCSA: SQL Server Certification

Step 2

Take These Exams

70-466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

70-467 Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

Step 3

Earn These Certifications

MCSE: Business Intelligence

 Learn More about SQL Server

Ползи от обученията за Microsoft SQL Server

Всеки ден предприятия, организации, хора получават все повече информация и все повече се търсят надеждни начини за съхранението и обработката й. Това се превръща в критична нужда за вземане на правилни решения за дори наглед прости въпроси. Затова познаването и работата с бази данни е необходима не само за програмисти, но и за средното ниво специалисти в бизнеса.

SQL Server курсове в Ню Харайзънс България

Обученията на Ню Харайзънс България обхващат всички аспекти на работата с Microsoft SQL Server 2012 в малки, средни и големи организации.

Независимо дали вашият фокус е администрация на SQL Server 2012, програмиране или business intelligence и отчетност, Ню Харайзънс България предоставя курсовете, от които имате нужда, в предпочитания от вас формат на обучение.

Microsoft курсовете в Ню Харайзънс България се провеждат по официалните програми на Microsoft (Microsoft Official Curriculum) и се водят от сертифицирани инструктори (Microsoft Certified Trainers), за да получите най-високия стандарт за обучение.

SQL Server сертификационни пътеки

Microsoft SQL Server сертификатите ви позволяват да се фокусирате върху една от следните области: на специализация:

  • Администратор на бази данни – ежедневна сървърна администрация и поддръжка
  • Разработчик на бази данни – извличане и работа с данни, оптимизиране на представянето
  • Business Intelligence – извличане и анализ на ценната информация от вашите данни