Събития

Microsoft Teams Essentials

27 март 2020 г., петък, 16:00 – 17:00 ч
Виртуална класна стая в Adobe Connect