oll_1140x0364

Online LIVE® (OLL)

Online LIVE® обучение съчетава най-доброто от традиционното и онлайн обучението – гъвкавостта и ефективната комуникация с други участници и преподавателя.

Всяка физическа стая в Ню Харайзънс България е свързана със съответстваща виртуална класна стая. В зависимост от темата много от курсовете могат да се провеждат в хибриден формат – т.е. курсистите сами да изберат дали искат да използват вируалната класна стая или да присъстват на място в учебния ни център.

Бихме препоръчали да използвате Online LIVE® класната стая за дистанционни обучения.

Комплексна учебна среда

Платформата за виртуални обучения Online LIVE® е лесна за употреба и има базови технически изисквания.

Целта на платформата е да Ви предложи удобен и гъвкав достъп до обученията, водени в учебен център Ню Харайзънс. Осигуряваме Ви достъп до Online LIVE® учебна лаборатория, която можете да достъпвате след дневните сесии и след приключване на курса, за да затвърдите в най-висока степен уменията от всяко обучение.

Online LIVE® класната стая ви позволява да изберете как искате да учите – дистанционно или в класна стая в нашия учебен център. Тази форма на обучение съчетава най-доброто от традиционното и онлайн обучението – гъвкавостта и ефективната комуникация с други участници и преподавателя.

Присъствените, вируалните и хибридни обучения – се провеждат с идентично съдържание, лабораторни упражнения и учебници.

* До 15 юни 2020 г. всички обучения се провеждат само във виртуална класна стая.

Идентични съдържание, лаборатория и инструктор

Какви са предимствата на обучение във виртуална класна стая?

  • Позволява достъп до класната стая от удобна локация;
  • Можете да достъпите Вашия клас от всяко устройство;
  • Възможност да се задават въпроси на лектора, които да получат отговор веднага;
  • Разполага с различни интерактивни инструменти, усигуряващи ефективност на упражненията и комуникацията в курса;
  • Можете лесно да получавате учебни материали като PowerPoints, документи, видео, примери върху бяла дъска, анимации и други;
  • Възможност за преглед на записана учебна сесия за период от 6 месеца след курса;
  • Работа по упражнения и лаборатории дори след дневните сесии (за повечето курсове – продължителността на достъпа е 6 месеца след обучението);
  • Обучението включва всички необходими учебни материали и лабораторни упражнения;
  • Курсовете във виртуална класна стая са акредитирани, точно както традиционното ни обучение.

Обучения с гарантирано провеждане във виртуална класна стая:


Допълнителни ресурси:

Впечатленията на курсисти от виртуалните курсове

Как да извлечем максимума от виртуално ни учебно преживяванеSuccess With Online LIVE®!