Online LIVE®

Online LIVE® (OLL)

Online LIVE® обучение съчетава най-доброто от традиционното и онлайн обучението – гъвкавостта и ефективната комуникация с други участници и преподавателя.

Всяка физическа стая в Ню Харайзънс България е свързана със съответстваща виртуална класна стая. В зависимост от темата много от курсовете могат да се провеждат в хибриден формат – т.е. курсистите сами да изберат дали искат да използват вируалната класна стая или да присъстват на място в учебния ни център.

Бихме препоръчали да използвате Online LIVE® класната стая за дистанционни обучения.

Комплексна учебна среда

Платформата за виртуални обучения Online LIVE® е лесна за употреба и има базови технически изисквания.

Целта на платформата е да Ви предложи удобен и гъвкав достъп до обученията, водени в учебен център Ню Харайзънс. Осигуряваме Ви достъп до Online LIVE® учебна лаборатория, която можете да достъпвате след дневните сесии и след приключване на курса, за да затвърдите в най-висока степен уменията от всяко обучение.

Online LIVE® класната стая ви позволява да изберете как искате да учите – дистанционно или в класна стая в нашия учебен център. Тази форма на обучение съчетава най-доброто от традиционното и онлайн обучението – гъвкавостта и ефективната комуникация с други участници и преподавателя.

Присъствените, вируалните и хибридни обучения – се провеждат с идентично съдържание, лабораторни упражнения и учебници.

Идентични съдържание, лаборатория и инструктор
Какви са предимствата на обучение във виртуална класна стая?
  • Позволява достъп до класната стая от удобна локация;
  • Можете да достъпите Вашия клас от всяко устройство;
  • Възможност да се задават въпроси на лектора, които да получат отговор веднага;
  • Разполага с различни интерактивни инструменти, усигуряващи ефективност на упражненията и комуникацията в курса;
  • Можете лесно да получавате учебни материали като PowerPoints, документи, видео, примери върху бяла дъска, анимации и други;
  • Възможност за преглед на записана учебна сесия за период от 6 месеца след курса;
  • Работа по упражнения и лаборатории дори след дневните сесии (за повечето курсове – продължителността на достъпа е 6 месеца след обучението);
  • Обучението включва всички необходими учебни материали и лабораторни упражнения;
  • Курсовете във виртуална класна стая са акредитирани, точно както традиционното ни обучение.

Впечатленията на курсисти от виртуалните курсове

Няколко съвета, за да извлечем максимума от виртуално ни учебно преживяване


Online LIVE® Quick Start Guide  

Success With Online LIVE®!