Business Analysis курсове

{{value[0].Version}}

Нашият учебен каталог

Business Analysis обучения

Бизнес анализ курсове в Ню Харайзънс България

Бизнес анализаторите са специалисти, които са отговорни за идентифицирането на бизнес нуждите на техните клиенти и заинтересувани лица, с цел да намерят решение на определен бизнес проблем. Бизнес анализаторът е отговорен за развитието и управлението на изискванията /requirements development, requirements management/ и е ключов фактор в компанията, тъй като играе ролята на мост между клиента, заинтересованите страни и екипа.

Според Международния институт по бизнес анализ (IIBA) сертифицираните специалисти по бизнес анализ (CBAP) са с нарастващо значение за ИТ и бизнес проекти с различна големина и сложност, като обхватът и дълбочината на изискваните професионални знания продължават да се разширяват.

Ако един ИТ проект се провали, това често се дължи на слабости в дефинирането и управлението на изискванията, не на проблеми с управлението на графика или разходите. Статистиката показва, че:

 • 66% от софтуерните проекти не се очаква да завършат в зададените времеви или бюджетни рамки;
 • Завършените проекти притежават само 52% от планираната функционалност;
 • 56% от дефектите в проекта водят началото си от фазата на изискванията.

Какви са ползите от подобряване на комуникацията между заинтересованите страни и разработчиците?

 • По-добро изпълнение на проектите
 • Намаляване на разходите и закъсненията
 • Събиране на пълни и точни изисквания за проекта
 • Създаване на ясна и стегната документация за бизнес изискванията
 • Управление на ефективното използване на ресурсите
 • Подобряване на качеството на крайния продукт

CBAP сертификат

CBAP® Certified Business Analysis Professional™ е най-високата сертификационна степен в света на бизнес анализите.

Сертификатът е предназначен за професионалисти със солиден опит, които имат умения и знания да работят по проекти с различна големина и сложност.

Сертификационната програма е внимателно разработена, така че да бъде в съответствие с Международната организация по стандартите (ISO) 17024. Програмата е предназначена и за постигане на ISO одобрение. Преди стартиране на процедура по сертифициране кандидатът трябва да е добре запознат със самия процес и с изискванията, които трябва да покрие. Всички те са подробно описани в Certified Business Analysis Professional (CBAP) наръчника.

Ползи от CBAP сертификацията:

Ползи за индивида:

 • Възможност да се демонстрира познаване на добрите практики и принципите на бизнес анализа;
 • Участие в престижна професионална общност;
 • Признание от страна на колеги и ръководители;
 • Възможности за кариерно развитие и по-високо заплащане
 • Свидетелство за отдаденост на професията и дългосрочна ангажираност

Ползи за организацията:

 • CBAP специалистите имат ключова роля във всеки успешен проект.
 • CBAP сертификатът доказва пред заинтересованите страни, клиенти, доставчици, служители и инвеститори, че прилагате утвърдените стандарти в бизнес анализа и управлявате бизнеса си ефективно.
 • CBAP специалистите помагат да получавате резултати с по-високо качество, надеждност и консистентност.

Изисквания за придобиване на CBAP сертификат

Преди стартиране на процедура по сертифициране за CBAP, кандидатът трябва да е добре запознат със самия процес и с изискванията, които трябва да покрие.

Основните изисквания, които всеки кандидат трябва да покрива са:

 • Минимум 7500 часа работен опит придобит през последните 10 години
 • Минимум 900 часа работа по четири от шестте области на знание. Необходимите часове са за всяка област по отделно
 • Две референции от пряк мениджър, клиент или CBAP сертифициран специалист.
 • Подписан Кодекс за поведение

Необходимите 7500 часа работен опит трябва да са обвързани с дейности в съответствие с областите на знанието и основните компетенции, дефинирани в BABOK®. Опитът може да се изразява в дейности, които кандидатът сам е изпълнявал ИЛИ такива, за чието изпълнение кандидатът е подпомагал други хора.

Ню Харайзънс България предлага обучения по бизнес анализи, като всички те носят определен брой PDUs, които са необходими за допускане до изпит. Свържете се с нас, за да получите повече информация.