„НХ България“ ЕООД изпълнява европейски проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ / 30.01.2021 г.

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0175-C01
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: „НХ България“ ЕООД

Обща стойност: 111 134.31 лева, от които 94 464.16 лева европейско и 16 670.15 лева национално съфинансиране.
Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.