Oracle обучения

Oracle обучени ята в New Horizons предоставят на участниците умения за инсталиране, администриране и отстраняване на проблеми за Oracle Database, една от най-популярните системи за управление на релационни бази данни (RDBMS) в ИТ индустрията днес.

Oracle Database 12c дава възможност на ИТ специалистите да предоставят повече информация с по-високо качество на услугата, да използват по-ефективно своите бюджети и да намалят риска от промяна в data центровете.

Чрез използване на Oracle Database 12c като своя основа за управление на данни, организациите могат да използват пълн ите ѝ възможности за:

  • Намаляване разходите на сървъра с коефициент 5 ;
  • Намаляване изискванията за съхранение с коефициент 10;
  • Подобряване работата на критичните системи с коефициент 10;
  • Увеличаване производителността на DBA и програмистите с фактор 2;
  • Максимизиране на достъпността и премахване излишъка;
  • Подобряване на сигурността и о сигуряване на съответствие(compliance);
  • Опростяване на цялостното портфолио от ИТ софтуер, който бива използвано.


Нашият учебен каталог

Свържете се с нас

Ню Харайзънс България
бул. Драган Цанков 36
Интерпред, Блок А, етаж 6
София, 1040

office@newhorizons.bg
Обучения: +359 885 666 815
Изпити: +359 885 601 989