Бизнес анализ

Бизнес анализ курсове в Ню Харайзънс България

Всички обучения

Курсовете по бизнес анализ в Ню Харайзънс са фокусирани по теми, така че да изберете най-подходящата за Вас и бързо да приложите наученото в практиката.

Всички обучения включват практически задачи и упражнения. Работим с опитни инструктори, които в най-висока степен да допринесат за Вашите практически знания и умения.

BA29 - User Acceptance Testing for Business Analysts

Този курс разглежда предизвикателствата, свързани с процеса на User Acceptance Testing (UAT) и описва компонентите на този процес. Курсът е предназначен да помогне на бизнес анализаторите да добият разбиране за тяхната роля, процеса и резултатите, свързани с UAT.

Какво ще научите:
 • да разбирате основните понятия, свързани с User Acceptance Testing;
 • ще видите на практика как UAT се прилага към жизнения цикъл на разработката на софтуер (SDLC);
 • да познавате предимствата на софтуера, внедрен с помощта на UAT;
 • да можете да определяте ключовите роли, дейности и резултати, които съставят UAT;
 • да умеете да използвате Business Use Case, за да дефинирате тестови сценарии;
 • да създавате UAT тест план и пишете UAT тестови ситуации (test cases), свързани с данните от теста;
 • да разбирете процеса за тестване на функционални и нефункционални изисквания.

BA28 - Requirements Analysis and Use Cases

В този интерактивен курс ще се научите да създавате Use Cases, които дават ценна информация на дизайнерите и тестерите. Ще подобрите и усъвършенствате уменията си да ги използвате в работата си и как да включите и заинтересованите страни в този процес.

Какво ще научите:
 • как да използвате use cases, за да документирате обхвата на проекта;
 • да пишете ясни и лесни за употреба и разбиране use cases;
 • как да моделирате use cases с диаграми на работния процес;
 • как да планирате и разделяте работата по проекта, въз основа на use cases;
 • как да управлявате use cases, с развитието и промените, които претвърпява по време на проекта.

BA27 - Writing and Managing Effective Requirements

Този курс предоставя на курсистите ясно разбиране за всички аспекти на ролята на бизнес анализатора, включително задълбочено разглеждане на различните области/домейни на знания, които включва професията бизнес анализ.

Курсистите имат възможност да приложат различни бизнес анализ техники, за да усвоят умения в идентифицирането на заинтересованите страни, дефиниране на обхвата на проекта, анализ, документиране и моделиране на изисквания.

Какво ще научите:
 • ще разбирате в дълбочина основните отговорности на бизнес анализатора;
 • основните професионални асоциации и стандарти в бранша;
 • да обсъждате и проучите компонентите на всеки от областите от знания, които включват работата на бизнес анализатора;
 • как да дефинирате правилно нуждите на бизнеса;
 • ще придобиете опит в идентифициране и анализ на заинтересованите страни;
 • да дешифрирате между обхвата на проекта и продукта, като използвате модели за комуникация на обхвата;
 • как да разбирате и идентифицирате различните категории изисквания;
 • как добиете обща представа как BPMN се използва за моделиране на процеси;
 • как правилно да подготвяте и провеждате интервюта като бизнес анализ техника;
 • какви са компонентите на Use Cases;
 • какво означава да събирате изисквания;
 • ще натрупате практически опит, като приложите бизнес анализ техники за извличане, дефиниране и писане на изисквания.

BA09 - Managing Requirements for SharePoint Projects

По време на SharePoint проекти изискванията могат да се променят често, затова и се нуждаем от рационализиран и гъвкав подход към управлението на промените и изискванията.

Тъй като целим да разработим висококачествени системи и услуги, най-лесният начин за постигане на това е първо да приложим изискванията с най-висок приоритет. Това дава възможност на проектите да постигнат максимална стойност за своите заинтересовани страни.

Какво ще научите:
 • да планирате, управлявате и затваряте изискванията за даден проект за по-кратък срок, като използвате добри практики за бизнес анализ;
 • да минимизирате рисковете в проекта чрез прилагане на бизнес анализ техники;
 • да създавате среда на самоуправление за Вашия екип, с което той ще бъде в състояние лесно да се адаптира към променящите се изисквания и нужди на клиента по време на проекта.

BA06 - Managing and Communicating Requirements for Projects

Планирането на изискванията е от съществено значение за успешния проект. Ролята на бизнес анализатора е да помогнете за формирането и обучението на многофункционален екип, улесняване на сътрудничество с клиента, управление и комуникация на променящите се изисквания и доставяне на бизнес стойност на Вашия клиент рано и редовно през целия проект.

След завършване на курса, ще можете:
 • да планирате, управлявате и комуникирате изискванията на проектите;
 • да използвате различни техники за извличане на изискванията, използвани при събирането и документирането им;
 • да изготвяте релевантни артефакти, необходими за документиране на изискванията;
 • да прилагате принципи за минимизане на риска в проекта;
 • да сте сигурни, че проектът Ви ще достави изискваните функционалности и ще даде стойност за бизнеса;
 • да преведете бизнес изискванията в подходящите технически спецификации;
 • да подобрите реакцията към промени в екипа Ви.

BA05 - Process Modeling Using BPMN

След завършване на курса:
 • ще можете да създавате диаграми на бизнес процесите лесно и ефективно, използвайки стандарта BPMN;
 • ще познавате най-добрите практики в създаването на процесни диаграми, използвайки най-новите стандарти (BPMN), така че бизнес потребителите и ИТ заинтересованите страни лесно да разбират процесите в своята организация;
 • ще умеете да решавате практически бизнес проблеми, използвайки BPMN диаграми на бизнес процесите.

BA04 - Eliciting and Writing Effective Requirements

Обучението акцентира изключително върху ефективните изисквания. Ще разберете какви типове изисквания има, как да се подготвите и съберете нужната Ви информация/изисквания, как да ги структурирате и представите пред заинтересованите лица (stakeholders), за да получите тяхното съдействие и одобрение. Независимо дали Вашата сила е в извличането на изискванията, или в документирането, курсът ще Ви помогне да попълните пропуските и да структурирате знанията си.

Аудитория:
Курсът ще бъде полезен на бизнес анализатори с от една до няколко години опит, както и на специалисти в други области (вкл. ръководители на проекти, софтуерни тестери, product owners, technical writers), които работят съвместно с бизнес анализаторите или изпълняват част от функциите им.

BA03 - Writing Effective Business Cases

Курсът ще разгледа ролята на бизнес анализаторите в процеса на създаване на business cases. Обучението обхваща и дейностите, в чиито контекст се намира създаването на бизнес кауз.

Ще научите как да определяте нуждите на бизнеса, както и методи и инструменти, които ще Ви помогнат в този процес. Ще научите как да идентифицирате заинтересованите страни и тяхното значение за проекта. Ще можете да проучвате, описвате и давате оценка на текущото състояние на бизнес средата. Ще се тренирате в определяне обхвата на проекта, оценка на риска и как да представите събраните резутати и как да ги използвате за създаване на най-подходящото решение за бизнеса.

Ще имате възможността да обсъдите различни предизвикателства, които могат да възникнат, и как да се справите с тях.

Аудитория:
Този курс е предназначен за бизнес анализатори, които се стремят да подобрят уменията си за създаване на бизнес казуси (business cases). Този курс е много подходящ и за ръководители на проекти и product owner-и, които работят в тясно сътрудничество с бизнес анализатори или сами изготвят business cases.

BA01 - Business Analysis Essentials

Обучението ще Ви даде основни познания за ползите, функциите и влиянието на бизнес анализа в организацията. Ще разберете защо е важна ролята на бизнес анализатора и какви са основните му/й дейности. Ще научите как да планирате, извличате, анализирате, моделирате и тествате изисквания.

Този курс ще Ви е полезен, ако искате:
 • да сте полезни на бизнеса и клиентите;
 • да разбирате в дълбочина изискванията на клиентите;
 • да предлагате най-подходящите решения;
 • умело да прилагате различни техники в бизнес анализа.

BA02 - Strategic Business Analysis

Стратегическият бизнес анализ е подобласт от бизнес анализа, която стои в основата на всяка една промяна. В същността си той се занимава с дефинирането на първичната посока и обхват на промяната, определяйки реалните бизнес нужди и идентифицирайки потенциалните подходи за решение.

Знанията и уменията от обучението ще са от полза на всеки, който се занимава с управление или внедряване на промени, независимо от техния обхват и характер.

Аудитория:
Мениджъри на различни нива, бизнес архитекти, собственици на процеси, ИТ архитекти, бизнес аналисти, проектни мениджъри, ентерпрайз архитекти, трансформационни мениджъри, продуктови собственици, деманд мениджъри, консултанти, системни аналисти, процесни аналисти, деливери мениджъри – това е само една малка част от ролите, явяващи се двигатели на промените в един или друг случай.

Кариерна пътека „Бизнес анализ“ при Ню Харайзънс България

Ако сте се ориентирали към преквалификация в областта на бизнес анализа, можете да се възползвате от цялостна кариерна пътека.

Научете повече

Мнения на курсисти:

„Причината да се включа в обучението беше подготовка за софтуерен ъпдейт. Много съм доволна. Практическата част беше изключително добре поднесена. Не останаха неизяснени въпроси. Бих посетила още обучения, водени от него.“
Бизнес анализатор, Escom Bulgaria
За обучение BA02 - Strategic Business Analysis

„Записах се в обучението с цел да получа нови знания. Всичко беше организирано отлично. Бих дала оценка 9 от 9 на инструктора. Материалът беше предаден висококачествено.“
Координатор проекти, Банка ДСК

„От голяма полза бяха практическите примери, структурата на Business Case, RACI matrix. Много приятен и ползотворен курс.“
Експерт бизнес развитие, Банка ДСК
За обучение BA03 - Writing Effective Business Cases

„Общото ми впечатление от курса в отлично. Методи Младенов споделяше много практически реални примери и това ми донесе висока добавена стойност.“
Консултант, Давид Холдинг
За обучение BA01 - Business Analysis Essentials

„Изключителен лектор! Задържа вниманието на аудиторията, предава много добре информацията – отличен изказ и релевантни примери.“
Бизнес анализатор, Банка ДСК
За обучение BA04 - Eliciting and Writing Effective Requirements

„Записах се в обучението, за да науча нови подходящи добри практики, които да включа в работата си. Най-полезни в обучението за мен бяха примерите от реални ситуации. Здравко Иванов е професионалист с опит и много добри умения да го сподели.“
Team Lead, Fadata
За обучение BA04 - Eliciting and Writing Effective Requirements

„Най-полезни ми бяха запознаването с методи за анализ и начини на комуникация със заинтересованите страни. Лекторът има отлични познания и отговори на всички поставени въпроси.“
Ръководител звено, Fadata
За обучение BA03 - Writing Effective Business Cases


Защо да изберете Ню Харайзънс България?

 • Над 800 обучени курсисти по бизнес анализ в България от 2014 насам;
 • 38 години глобално присъствие и know-how;
 • 98% от нашите клиенти биха препоръчали обученията ни;
 • Най-добър eвропейски център в глобалната мрежа на Ню Харайзънс за 2018, 2015, 2014 и 2012 г.;
 • Център №1 за IT обучения в България според класацията Computerworld "ИКТ Топ 100" за 2018-2011 и 2008 г.;
 • Персонализирани обучения според изискванията и нуждите на клиента;
 • Даваме корпоративни и индивидуални гаранции за обучения.
Ню Харайзънс България
бул. Драган Цанков 36
Интерпред, Блок А, етаж 6
София, 1040

BA10 - Understanding Root Cause Analysis

В този курс участниците ще се научат да прилагат няколко практични, систематични метода за анализ на инциденти и проблеми и разкриване на първопричините за тях.

Ще научите:
 • как да инициирате анализ на първопричината (Root Cause Analysis) и да събирете данни за разследване на процесни и непроцесни инциденти;
 • да събирате данни чрез интервюта и анализ;
 • да прилагате техники за идентифициране на симптомите и първопричините;
 • да използвате подходящата техника за идентифициране на първопричината (root cause);
 • да как да избегнете бъдещи инциденти, като разработите подходящи препоръки за справяне с причинно-следствените фактори и първопричините;
 • да разработите процес за идентифициране на области със системни проблемни.