Business Analysis курсове

{{value[0].Version}}

Нашият учебен каталог

Business Analysis обучения

Бизнес анализ курсове в Ню Харайзънс България

Бизнес анализаторите са специалисти, които са отговорни за идентифицирането на бизнес нуждите на техните клиенти и заинтересувани лица, с цел да намерят решение на определен бизнес проблем. Бизнес анализаторът е отговорен за развитието и управлението на изискванията /requirements development, requirements management/ и е ключов фактор в компанията, тъй като играе ролята на мост между клиента, заинтересованите страни и екипа.

Ако един ИТ проект се провали, това често се дължи на слабости в дефинирането и управлението на изискванията, не на проблеми с управлението на графика или разходите. Статистиката показва, че:

  • 66% от софтуерните проекти не се очаква да завършат в зададените времеви или бюджетни рамки;
  • Завършените проекти притежават само 52% от планираната функционалност;
  • 56% от дефектите в проекта водят началото си от фазата на изискванията.

Какви са ползите от подобряване на комуникацията между заинтересованите страни и разработчиците?

  • По-добро изпълнение на проектите
  • Намаляване на разходите и закъсненията
  • Събиране на пълни и точни изисквания за проекта
  • Създаване на ясна и стегната документация за бизнес изискванията
  • Управление на ефективното използване на ресурсите
  • Подобряване на качеството на крайния продукт