Обучението на място e решение за организации, които имат служители със сходни потребности от обучение и желаят обучението да се проведе в собствена материална база.

Предимства на обучението на място:

  • Вие посочвате удобно за екипа ви място за обучението;
  • Спестявате време и разходи за път;
  • Учебна програма може да бъде адаптирана към спецификата на вашия бизнес;
  • Наученото може да бъде приложено в практиката веднага;
  • Когато се обучават заедно, вашите служители получават едни и същи знания, подобряват екипната работа и комуникацията помежду си.

Свържете се с наш учебен консултант още днес, за да научите повече за този метод на обучение.