Microsoft - технически обучения

Microsoft – Технически обучения и сертификация

Техническите курсове на Microsoft водят до увеличена продуктивност на работното място и скъсяват времето за усвояване на най-новите технологии.

Сертификатите на Microsoft са едни от най-търсените и разпознаваемите в ИТ сферата. Те носят на притежателите си редица ползи:

  • По-висока забележимост в сравнение с други кандидати за работа
  • По-бързо развитие в кариерата
  • Увеличена продуктивност и ефективност
  • По-висок процент ИТ проекти, изпълнени в рамките на планирания срок и бюджет

Технически курсове на Microsoft в Ню Харайзънс

Ню Харайзънс провежда повече технически курсове и сертификации на Microsoft, от която и да е друга компания в света. Всеки курс на Microsoft се провежда по официален учебен план – Microsoft Official Curriculum (MOC), и се преподава от сертифициран инструктор – Microsoft Certified Trainer (MCT).

Намерете технически курс на Microsoft

Dynamics CRM Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM е решение за управление на връзките с клиентите (Customer Relationship Management), което спомага да намалите разходите и да повишите продуктивността на продажбите.
Exchange Server Exchange Server
Microsoft Exchange е един от най-популярните сървърни продукти на Microsoft – гъвкава и надеждна система, с която се създава, организира и управлява електронната поща в организацията.
Skype for Business Skype for Business Server
Skype for Business Server е основният компонент и свързващото звено в цялостната концепция на Microsoft за обединяване на корпоративните комуникации.
SharePoint Server SharePoint Server
SharePoint Server e решение, подобряващо възможностите за сътрудничество и организация на работния процес.
SQL Server SQL Server
SQL Server дава възможност за ефективното и сигурно управление на базите данни на организацията.
System Center System Center
Microsoft System Center е цялостна платформа за по-лесно и ефикасно управление на ИТ средите във вашата организация, вкл. сървърна инфраструктура и клиентски устройства.
Visual Studio Visual Studio
Visual Studio предоставя инструменти за разработка на уеб и Windows приложения.
Windows 10 Windows 10
Последната версия на Windows комбинира най-доброто от досегашните версии на операционната система със изискването за мобилен, изцяло свързан свят.
Windows Server Windows Server
Microsoft Windows Server е предпочитанo решение за множество организации, независимо от техния размер.
Windows Azure Windows Azure
Облачнатите услуги Windows Azure опростяват създаването на приложения в облака и локалните сървъри.