Димитър Йонков

Инструктор по Microsoft Office®, лидерство, бизнес и меки умения

Димитър Йонков Свържете се с нас

Димитър Йонков има повече от 20 години професионален опит в ИТ и бизнес сферата. Той притежава отлични технически и бизнес умения. Повече от 15 години се занимава с разработване и провеждане на обучения по Microsoft® офисни и технически приложения, както и развитие на лидерски умения.

Има опит в международни компании от различни браншове, като е заемал длъжности като представител на отдел "Обслужване на клиенти", технически експерт, регионален мениджър за клиенти от Европа, Средния Изток и Азия, оперативен мениджър, мениджър по развитието на способностите. През последните 4 години активно работи в сферата управлението на отношенията с клиентите в сътрудничество с компании, базирани в САЩ и Европа. Разнообразният му професионален опит оказва значително влияние на начина, по който води обучения, защото има възможност да предостави широк набор от конкретни примери, което на свой ред носи по-висока добавена стойност за курсистите.

Димитър е високо квалифициран инструктор по Microsoft® Office и ITIL® Medium OSA, което му помага да разбере по-добре клиентските процеси и да постави знанията по Microsoft® Office в контекста на работните процеси. Благодарение на разнообразния му опит за работа с клиенти и партньори от различни държави и завършени успешни международни проекти, той има практически знания в сферата на лидерството, меките умения и предприемачеството, които споделя по време на курсовете. За 5 години преподаване в учебния център New Horizons Димитър е обучил над 500 курсисти.

Оценки на курсистите (2021-2022)

Оценки на курсистите (2021-2022) за Димитър Йонков

Сертификати

  • Microsoft® Certified Trainer;
  • ITIL® 4 Foundation in IT Service Management;
  • ITIL® Intermediate in Operational Support and Analysis;
  • Instructional Design: Storyboarding;
  • Components of Effective Learning;
  • The Future of Workplace Learning.

Какво казват курсистите ни за него