Entrepreneurship and Freelancing обучения

Изграждането на малък бизнес и работата като фрийлансър са свързани с редица предизвикателства. Поради това висок процент стартиращи компании се провалят в първите години от започването си.

За да успеете дългосрочно, е необходима стабилна стратегия за бъдещето и експертен опит, за да управлявате ефективно различните аспекти на бизнеса.

Фрийлансърството е един от най-лесните и ниско рискови начини за стартиране на бизнес. Фрийлансърите добиват умения за намиране на клиенти, комуникация, изграждане на партньорства, създаване и развитие на продукти и услуги, изгражда начин на мислене, който позволява да започнете да разглеждате уменията си като ресурс, за ко йто клиентът би платил.

Фрийлансирането е съществена стъпка в пътуването на предприемача. След като в даден етап Вашите собствени усилия и време са недостатъчни за бизнеса, който имате възможност да реализирате (т.е. търсенето на Вашите продукти или услуги е нарастнало), може да се създадат системи и автоматизации, които да позволят работата да се извърши без Ваше пряко участие.

За да бъде успешна работата като фрийлансър или свободна професия, е необходимо да бъдат изградени набор от умения и знания, различни от конкретните умения в областта на дейност. Т.нар. бизнес умения ще позволят дългосрочно развитие и задържане на пазара.

Entrepreneurship and Freelancing курсове

Нашият учебен каталог

Свържете се с нас

Ню Харайзънс България
бул. Драган Цанков 36
Интерпред, Блок А, етаж 6
София, 1040

office@newhorizons.bg
Обучения: +359 885 666 815
Изпити: +359 885 601 989