Георги Иванов

Старши облачен инженер

Георги Иванов Свържете се с нас

Георги започва кариерата си като системен администратор на локална инфраструктура, Microsoft® Exchange Server, Microsoft® SQL Database, включително поддръжка на клиентска операционна системи – Linux, Windows.

От 2013 г. той започва кариера в облачното инженерство с разработването и управлението на публичен облак (Public Cloud) за германския пазар, базиран на Microsoft® Exchange Server, Lync Server, Windows Server, System Center технологии.

От 2015 г. насам е част от ИТ услуга на KPMG, като се занимава със:
  • разработка на Azure DevOps Pipeline Tasks за целите на управлението на Azure инфраструктура като код от екипи за приложения;
  • разработване на автоматизирани отчети за управление на Azure, базиран на ARM шаблони, политики на Azure, скриптове на PowerShell и Azure Groups за управление;
  • разработване и управление на автоматизирани решения за управление на локални сървъри.

През последната година работи по разработването на модел „GitOps“, базиран на „Azure инфраструктура и решение за управление на приложения“. Технологичният стек включва PowerShell, Arm Templates и REST API.

Оценки на курсистите (2018-2019)

Оценки на курсистите (2018-2019) за Георги Иванов