Online LIVE® обучения

Online LIVE® (OLL)

Online LIVE® (OLL) е виртуално обучение, водено от инструктор наживо. OLL съчетава най-доброто от обученията на място и обученията онлайн – гъвкавост и ефективна комуникация с други участници и преподавателя.

Въпреки че се намират на различни локации, преподавателите и курсистите активно дискутират, провеждат упражнения, работят едновременно по документи и използват виртуални стаи за работа по групи.

Всяка физическа стая в New Horizons Bulgaria е свързана със съответваща виртуална класна стая. В зависимост от темата, много курсове могат да се провеждат в хибриден формат – т.е. участниците могат сами да избират дали да използват виртуалната класна стая или да посещават учебния ни център.

Препоръчваме да използвате онлайн LIVE® класна стая за дистанционни обучения.

Учебна среда

  • Свобода да посещавате класа от всяко място и устройство;
  • Студентски опит в реално време, проведен от инструктор на живо;
  • Достъп до учебни материали;
  • Достъп до лаборатории преди и след клас;
  • Достъп до видеозаписите на учебните сесии по всяко време до 6 месеца след края на курса.

Хибридно обучение

Хибридният формат е комбинация от обучение лице в лице и виртуално обучение.

Можете да изберете как предпочитате да учите – както на място в учебния център, така и/или от дома и офиса. Също така можете гъвкаво да промените местоположението, от което се учите.

И, разбира се, можете да се възползвате от всички предимства на Online LIVE® обученията.


Намирам за изключително удобно да се намирам в домашна среда, където е тихо и мога да се концентрирам върху преподавания материал. Всичко е на една ръка разстояние и ги няма различните разсейващи фактори, свързани с наличието на много хора в едно помещение (да се представим един на друг, да включим/изключим климатика и т.н.). Можех да контактувам с лектора и да задавам въпроси свободно. Да, успях да получа отговори на всички въпроси, които възникнаха по време на обучението. И най-важното, не останах с впечатлението, че не съм успял да попитам за нещо, което ме интересува и да не съм получил отговор, в резултат на това, че с лектора не сме в едно помещение.

Пламен Малев, Process and Quality Manager, Vivavom
Ню Харайзънс България
бул. Драган Цанков 36
Интерпред, Блок А, етаж 6
София, 1040