IBM курсове

Нашият учебен каталог

IBM обучения

 About IBM Training

Ню Харайзънс България провежда oторизирани IBM обучения чрез партньорството си с Exit Certified и Arrow Electronics Inc., IBM Global Training Providers. Ню Харайзънс доставя официални обучения за дизайн, инсталация, поддръжка и отстраняване на проблеми на IBM технологии, хардуер и хранилища на данни.

Оптимизирайте вашата инвестиция в технологии на IBM, като осигурите на екипите си оторизирано IBM обучение и сертификация. Сега можете да избирате от стотици курсове, доставени чрез интегрираните учебни методи на Ню Харайзънс: присъствено обучение в група, онлайн обучение в реално време Online LIVE® или онлайн библиотеката Online ANYTIME®.

В Ню Харайзънс България можете да се възползвате от отстъпка за оторизирани IBM курсове чрез програмата за предплатен абонамент за обучения IBM Education Pack. IBM Education Pack предлага различни ценови нива и отстъпки, съобразно обучителните потребности и бюджетните възможности на компаниите.

Ню Харайзънс България предлага оторизирани IBM обучения за:

  • Cloud
  • Mobile
  • Analytics
  • Security
  • Systems
 IBM Course Categories
IBM Cognos Training Courses

От business intelligence до финансови резултати, стратегическо управление и приложения за анализ, Cognos предоставя всичко необходимо, за да можете да взимате базирани на анализ решения и да повишите ефективността на вашата организация. Cognos предоставя решения за различни по размер организационни единици – потребител, работна група, отдел, среден бизнес и големи предприятия. Анализите днес носят огромна бизнес стойност и обучението за Cognos ще помогне на всеки служител във вашата организация да взима решения, водещи до по-добри бизнес резултати.

IBM Cognos курсове

IBM Tivoli Training Courses

За да бъдат конкурентоспособни, днес организациите трябва да работят по-интелигентно, по-ефикасно и по-гъвкаво. Tivoli service management софтуер предоставя интелигентни инфраструктурни решения за различни вертикали - от управление на облачни и виртуализационни технологии, до управление на ИТ услуги, приложения, мрежи и фирмени активи. Tivoli помага да оптимизирате критичните ИТ системи чрез базирани на политики решения за разпределение на ресурсите, сигурност, съхранение и управление на системите.

IBM Tivoli курсове

IBM WebSphere Training Courses

IBM WebSphere е водещият софтуер за „бизнес по заявка”, предоставящ решения за бизнес интеграция, приложения, портали, мобилна среда, продуктов информационен мениджмънт, електронна търговия и др.

IBM WebSphere курсове