PowerPoint курсове

Нашият учебен каталог

PowerPoint обучения

Обученията за Microsoft PowerPoint на Ню Харайзънс

PowerPoint е най-използвания софтуер за изготвяне на презентации по целия свят. Той предлага много действия и функции, с чиято помощ лесно се създават професионални и впечатляващи презентации. Научете как да създавате лесно и бързо въздействащи и запомнящи се презентации като се запишете на предлаганите от нас курсове – ниво 1 /начинаещи/ и ниво 2 /напреднали/.

Курсът по PowerPoint – ниво 1 e подходящ за нови и вече съществуващи потребители на PowerPoint, които искат да попълнят пропуските си и да надградят знанията си с основните инструменти за създаване на презентации.

Знанията, придобити чрез курса PowerPoint – ниво 1 са свързани със:
  • Създаване на презентация
  • Форматирате и организиране на слайдове
  • Методи на вмъкване на текст в слайдове
  • Редактиране на текстовото съдържание на единичен слайд или на цялата презентация
  • Добавяне и редактиране на изображения за нуждите на презентиране
  • Създаване и редактиране на форми
  • Създаване на графики и таблици в слайдове
  • Прилагане динамични преходи между слайдовете
  • Принтиране и изпращане на готовата презентация

Курсът по PowerPoint – ниво 2 е подходящ за потребители, които имат базови познания и регулярно изготвят презентации в практиката си. Обучението ще помогне да автоматизирате работата си с по-малко познати функционалности на PowerPoint.