Решения за организации

Вашите служители са най-продуктивни тогава, когато са уверени в уменията си.

Ползи от обучението на служителите

Обучението на служителите в Ню Харайзънс България ще спомогне на вашата организация да постигне:

  • по-висока ефикасност, гъвкавост и продуктивност;
  • иновативност в разработването на нови стратегии и продукти;
  • по-добри умения за разрешаване на проблеми;
  • по-висока удовлетвореност и мотивация на вашите служители;
  • по-голяма удовлетвореност на вашите клиенти.

Висока възвръщаемост на инвестицията

Съотношението ползи-разходи на обученията в Ню Харайзънс е 4:1, изчислено на база повишената продуктивност на служителите, в следствие на посетените курсове.

  • Над 98% от курсистите на Ню Харайзънс показват по-висока продуктивност на работното място, в сравнение със средните стойности за тренинг организациите.
  • Над 50% от подобренията в продуктивността са пряко свързани с обученията в Ню Харайзънс.

ИТ и бизнес обучения в Ню Харайзънс България

Консултантите на Ню Харайзънс България имат опита и познанията, необходими за разбиране на комплексните обучителни потребности на организации от частния и държавния сектор.

Ние ви помагаме да обвържете обучителните потребности на служителите със стратегическите цели на вашата организация.

Разгледайте предлаганите ИТ и бизнес обучения или се свържете с нас.

Гъвкави учебни методи

Ню Харайзънс предлага обучения, фокусирани върху нуждите на курсистите, с измерима и стабилна бизнес стойност. Ние комбинираме най-доброто съдържание с най-модерните методи на обучение. Може да избирате измежду:

Гъвкавите учебни методи позволяват да контролирате графика, съдържанието и темпото на учебния процес.

Свържете се с нас още сега, за да намерим заедно най-доброто решение за вашата организация!

Свържете се с нас

Ню Харайзънс България
бул. Драган Цанков 36
Интерпред, Блок А, етаж 6
София, 1040

office@newhorizons.bg
Обучения: +359 885 666 815
Изпити: +359 885 601 989