Стефан Георгиев

Тренинг мениджър

Стефан Георгиев Свържете се с нас

Стефан е сертифициран IBM и Microsoft инструктор със задълбочена техническа експертиза и доказан опит в управление на екипи и проекти, разработка и поддръжка на софтуер, консултантска дейност, поддръжка на сървърни и клиентски системи.

Курсовете на Стефан са белязани от неговия уникален подход и стил на обучение. Курсистите оценяват представянето му по-високо от стандарта за индустрията по редица ключови показатели, сред които: познаване на предмета, презентационни умения, примери от практиката, отговор на въпроси и др.

Като тренинг мениджър в Ню Харайзънс България, Стефан е отговорен за високото ниво на нашите инструктори и учебни консултанти, за готовността им да предоставят обучения и консултации за най-новите технологии и да отговарят на разнообразните учебни потребности на нашите клиенти.

През 2019 Стефан получи петата си международна награда (сред които TOP 25 Applications и TOP 25 MS Technical Instructor) за висок професионализъм и принос в обученията на New Horizons.

Оценки на курсистите (2018-2019)

Оценки на курсистите (2018-2019) за Стефан Георгиев

Сертификати

  • IBM Certified Instructor
  • IBM Certified Application Developer
  • IBM Certified Administrator
  • IBM Certified Specialist xSeries
  • IBM PSS
  • Microsoft Certified Trainer (MCT)
  • MCSA: SQL Server 2012
  • MCITP: Database Developer 2008
  • Microsoft Office Specialist: Microsoft Access
  • PRINCE2®

Обучения