Ивайло Иванов

Програмен и проектен мениджър, инструктор по управление на проекти

Свържете се с нас

Опитът на Ивайло в софтуерната индустрия започва през 2003, като в първите 4 години работи като софтуерен инженер. От 2007 е ръководител на проекти, а от 2013 специализира в програмен мениджмънт в международни компании. Има опит в различни индустрии – софтуерна, телекомуникации, банкова – като е работил по проекти с традиционни и гъвкави методологии.

Има солиден опит с управление на малки и големи (виртуални) международни екипи, моделиране и оптимизация на бизнес процеси, разработване и внедряване на системи от индикатори за измерване на представянето (т.нар. KPI) и др. Носил е цялостна отговорност за екипите, планирането, изпълнението, отчитането и предаването на програми и проекти към клиенти на компанията. Зад гърба си има повече от 20 комплексни мултинационални проекта – от такива, изцяло насочени към внедряване на нови системи на ниво телекомуникационна мрежа, до стратегически проекти, имащи за цел подобряване на маркетинговите и онлайн стратегии на международна група от 8 телекомуникационни оператора.

Оценки от курсистите (2022-2023)

Оценки от курсистите (2022-2023) за Ивайло Иванов

Какво казват курсистите ни за него

„В обучението имаше много екипна работа, разглеждахме реални ситуации, които бяха обяснени добре и подкрепени с методология и теория. Едно от най-полезните неща за мен беше да разбера какви са отговорностите и очакванията на всяка позиция в даден проект. Бих препоръчала New Horizons на мои колеги и приятели.“
Асистент проекти, PPD

„Записах се в това обучение с цел да намеря решения на конкретни казуси от моята работа и да се сертифицирам. Цялото обучение беше много полезно, тъй като исках да използвам доказан структуриран подход за управление на проекти. Учебното съдържание беше много добре структурирано. Инструкторът е изключително компетентен и добре подготвен в областта. Обучението беше поднесено лесно разбираемо, с необходимия фокус и акцени.“
СКФ Берингс България Sps Manager Llssmbb

„Материалът беше поднесен много добре. Обучението обогати знанията ми относно структурирането на проектите.“
SKF Sopot, Мениджър оборудване

Сертификати

  • PMP®
  • PRINCE2® Practitioner
  • PRINCE2 Agile® Practitioner
  • ITIL® Foundation

Обучения