Machine Learning and Artificial Intelligence обучения

Machine Learning (машинното обучение) е data science техника, която позволява на компютрите да използват съществуващи данни за прогнозиране на бъдещо поведение, резултати и тенденции. Използвайки Machine Learning, компютрите „учат“ без да са изрично програмирани.

Машинното обучение е част от изкуствения интелект (AI) и направи гигантски скокове през последните две години. Често Machine Learning инженера работи съвместно с Data Scientist-а и настоящото търсене на тези позиции в световен мащаб е изключително голямо.

Machine Learning изисква професионалистите да имат знания по математика, data science и софтуерно инженерство, а също така изисква умения за моделиране на вероятности, статистика и данни. Освен това, тъй като машинното обучение включва създаването на динамични алгоритми, уменията за програмиране и разработка на софтуер са от жизненоважно значение. А що се отнася до езиците за програмиране, машинното обучение не е обвързано с нито един конкретен език, като най-често използваните са Python, R и дори C / C++.

Изкуственият интелект (AI) и машинното обучение (ML) се превърнаха в съществена част от набора от инструменти за много организации. Когато се използват ефективно, тези инструменти предоставят полезни изводи, които водят до критично важни решения и дават възможност на организациите да създават нови и иновативни продукти и услуги.

Нашият учебен каталог

Свържете се с нас

Ню Харайзънс България
бул. Драган Цанков 36
Интерпред, Блок А, етаж 6
София, 1040

office@newhorizons.bg
Обучения: +359 885 666 815
Изпити: +359 885 601 989