Нашият учебен каталог

Свържете се с нас

Ню Харайзънс България
бул. Драган Цанков 36
Интерпред, Блок А, етаж 6
София, 1040

office@newhorizons.bg
Обучения: +359 885 666 815
Изпити: +359 885 601 989

Microsoft Office обучения

Офис приложенията на Microsoft са гъвкави инструменти, с чиято помощ можете да организирате, управлявате и представяте информация. С годините Microsoft Office престана да бъде само набор от инструменти, които повишават продуктивността, и се превърна в мащабна, интегрирана система, коятo изгражда връзки между хора, информация и бизнес процеси.

Курсовете за Microsoft Office в Ню Харайзънс България включват множество практически примери и задачи, които ви помагат да приложите наученото директно в ежедневната си работа. 98% от курсистите на Ню Хaрайзънс показват по-висока продуктивност на работното си място.

Ню Хaрайзънс помага да сте максимално ефективни в ежедневната си работа с офис приложенията, като освен обученията, ви предлага полезни статии и съвети за Excel, Word, PowerPoint, Access, безплатни семинари и други учебни ресурси.

Следвайте линковете по-долу, за да разгледате наличните обучения.

Намерете курс за Microsoft Office

Excel обучения

Microsoft Excel - Excel е най-развитата и популярна програма за работа с електронни таблици. Приложението ви дава инструменти за организиране и анализ на информацията, с чиято помощ можете да подреждате, извличате, онагледявате в диаграми и анализирате наличните данни.

PowerPoint обучения

Microsoft PowerPoint - С PowerPoint можете да представите идеите си по уникален, запомнящ се начин, създавайки динамични презентации с текст, изображения, анимации и видео.

Microsoft Access обучения

Microsoft Access - Access е ценен инструмент за работа с бази данни, предоставящ удобен начин за въвеждане, съхранение и създаване на отчети за важната за вас информация.

Word обучения

Microsoft Word - Word е утвърденият стандарт за създаването на текстови документи, с множество полезни функции за форматиране, създаване на бланки, изпращане на персонализирани имейли, използване на сложни функции (Macros) и други.

Project обучения

Microsoft Project - Project спомага за успеха на вашите проекти, като ви позволява да следите и управлявате сроковете, бюджета и ресурсите през целия жизнен цикъл на проекта, да комуникирате и представяте информацията пред заинтересованите страни.

Outlook обучения

Microsoft Outlook - Outlook е най-популярното приложение за електронна поща, календар и контакти – подходящо както за служебна, така и за лична употреба.

Visio обучения

Microsoft Visio - ви помага да създавате професионални и впечатляващи диаграми, да представяте визуално идеи, процеси, структури, изложения, софтуерни модели, планове и др.

Microsoft Office 365 обучения

Office 365 - Office 365 е същият Microsoft Office, който вече познавате и използвате всекидневно. Разликата е в удобството – Office 365 е изнесен в облака, така че имате достъп до приложенията и файловете си, независимо къде се намирате.