Business Skills обучения

Бизнес и soft skills курсове от Ню Харайзънс България

В света на бизнеса успех означава да притежаваш широк кръг от умения, които са в крак с времето.

Бизнес комуникация, управление на конфликти, управление на времето, лидерство, обслужване на клиенти, управление на проекти, продажби са само част от т.н. soft skills („меки умения“), които ще ви помогнат да бъдете по-продуктивни и успешни в работата си.

Курсовете за управление на бизнеса включват:

 • Software Product Management (SPM)
 • Business Process Management (BPM)
 • Business Process Model and Notation (BPMN 2)
 • Strategic Management with Balanced Scorecard
 • Enterprise Architectures Management

Soft Skills курсовете включват:

 • Практическо обучение за търговски умения
 • Ефективни презентации
 • Управление на времето
 • Управление на екипи
 • Управление на конфликти
 • Обслужване на клиенти

Ползи от бизнес обученията в Ню Харайзънс България

Инвестицията в обучения за бизнес умения и „soft skills” носи редица ползи за вашата организация:

 • По-добро обслужване на клиентите
 • Повишена продуктивност
 • По-висока лоялност на служителите
 • По-ниска степен на напускане
 • По-добра екипна работа
 • По-висока конкурентоспособност

Нашите курсове за бизнес умения и “soft skills” са със силна практическа насоченост. Научете се да мотивирате екипи, да разрешавате конфликти и да общувате по-ефективно.