Нашият учебен каталог

Обучения за управление на проекти

Курсове за управление на проекти в Ню Харайзънс България

Управлението на проекти е от критично значение за успеха на всяка организация. Проучвания показват, че 74% от всички проекти срещат пречки, не успяват да влязат в рамките на бюджета или в зададените срокове. А 28% от тези проекти се провалят изцяло.

Ръководителите на проекти са изправени пред непрекъснат натиск, в посока намаляване на разходите, скъсяване на сроковете и предоставяне на по-високо качество.

Ползи от обучението по управление на проекти

Обучението по управление на проекти носи значителни подобрения в ключови области като: удовлетворение на заинтересованите страни (29% подобрение), планиране на времето (27%), намаляване броя на неуспешните проекти (26%), спазване рамките на бюджета (25%), събиране на изискванията (25%), качество (25%), продуктивност (25%), време за излизане на пазара (24%).

 Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI®) сертификационни курсове

Сертификатите на Project Management Institute (PMI®) имат международна валидност и са търсени и ценени в редица индустрии (строителство, фармацевтика, ИТ, производство, телекомуникации и др.). Те дават достъп до голяма и престижна общност от сертифицирани специалисти в областта на управление на проекти.

Project Management Professional (PMP®) курс и сертификат

Project Management Professional (PMP®) сертификатът е надежден начин да валидирате познанията и професионалния си опит. Задължително условие за явяване на сертификационния изпит е преминаването на PMP® курс.

Курсът превежда участниците през целия процес от създаването на един проект, през управлението и изпълнението му до предаването на крайния продукт. Учебната програма е разработенa за хора, чиято роля е изпълнението на задачи, свързани с проекта, или самото управление на проекта. Курсът е подходящ за всеки, който иска да увеличи уменията си в сферата на управление на проекти и търси професионално развитие в тази насока.

Условия за явяване на PMP® изпит:

 • Диплома за завършено средно образование или еквивалент + 7500 часа управление на проекти
 • или Диплома за завършено висше образование + 4500 часа управление на проекти
 • 35 часа планирано и структурирано обучение за управление на проекти, което можете да получите в Ню Харайзънс България.

Подробна информация за PMP® курс

Agile Certified Professional (PMI-ACP)® курс и сертификат

PMI Agile Certified Professional (PMI-ACP)® e eдинственият agile сертификационен курс, който не е обвързан сконкретна agile методология. Той е задължително условие за придобиване на PMI-ACP® сертификат –най-бързо набиращият популярност сертификат на PMI®, реално доказателство за вашите реални умения и практически опит с agile проекти.

Курс PMI-ACP® разглежда Agile принципите, които се прилагат във всеки Agile проект. Той обхваща разнообразни подходи, като Scrum, Kanban, Lean, extreme programming и test-driven development. По време на курса ще разберете разликата между това да правите аgile и да бъдете аgile. Ще обсъждате agile принципите и различните практики в контекста на приложението им в конкретен проект.

Курс PMI-ACP® ще бъде полезен на всички, които работят в agile екипи или в организация, която преминава към agile практики. Аудиторията включва: ръководители на екипи, ръководители на проекти, scrum masters, както и други членове на agile екипи, които искат да вземат PMI-ACP® сертификат.

Условия за явяване на изпит PMI-ACP®:

 • 2 000 часа общ опит с работа по проекти в екип. Ако имате актуален PMP® или PgMP® сертификат, това условие се приема за изпълнено, като само по себе си наличието на такъв сертификат не е условие за кандидатстване за PMI-ACP®.
 • 1 500 часа работа в agile екипи или с agile методологии.
 • 21 контакти часа (PDU) обучение в agile практики, каквито получавате при завършване на PMI-ACP® курс в Ню Харайзънс България.

Подробна информация за курс PMI-ACP®

Certified Associate in Project Management (CAPM®) курс и сертификат

Професионалният сертификат за управление на проекти CAPM® e насочен към специалисти, които стартират своята кариера като проектни мениджъри и нямат опит в управлението на проекти.

Курсът за Certified Associate in Project Management ще бъде полезен на всички, които участват в изпълнението на проекти, без да са ангажирани в управлението им. Той ще бъде ценен също за тези от вас, които искат да бъдат сертифицирани за работа с проекти, но нямат изискваните от Project Management Institute (PMI®) часове практически опит.

Програма на курса (ENG)

'PMI®' е услуга и търговска марка на Project Management Institute, Inc., регистрирана в САЩ и други държави. 'PMP®' e сертификационна марка на Project Management Institute, Inc., регистрирана в САЩ и други държави. 'PMBOK' е търговска марка на Project Management Institute, Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

 PRINCE2

PRINCE2® курсове и сертификати

 • PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) е практическа, базирана на процесите методология за ефективно управление на проекти.
 • PRINCE2® дава отговор на въпроса „какво“ е необходимо, за да бъдете успешни в управлението на малки и големи проекти, като ви превежда през процесите стъпка по стъпка.
 • PRINCE2® методологията се адаптира успешно към различни по обхват и продължителност проекти, независимо от индустрията и пазара.
 • PRINCE2® сертификатът е разпознаваем по целия свят, с доминиращо присъствие в Европа, Азия и Австралия.

Ползи за ръководители на проекти:

 • Знанията и уменията, необходими за ефективно управление на малки и големи проекти;
 • Международно признат сертификат;
 • По-висока конкурентоспособност на пазара на труда;
 • Допълване и организиране на знанията от PMP стандарта, поддържан от PMI.

Ползи за организациите:

 • Общ, последователен подход при управлението на проекти;
 • Контрол и организираност от началото до завършването на проекта;
 • Редовно проследяване на прогреса на проекта съобразно плана;
 • Сигурност, че проектът продължава да има бизнес обосновка;
 • Гъвкави точки за взимане на решения;
 • Контрол върху отклоненията от плана;
 • Работещи комуникационни канали между заинтересованите страни.

PRINCE2® курсове в Ню Харайзънс България

 • PRINCE2® Foundation
  С над 800 000 сертифицирани специалисти по света, PRINCE2® Foundation е широко разпознаваем сертификат за управление на проекти, със силно присъствие в Европа, Азия и Австралия. Тридневният курс PRINCE2® Foundation е подходящ за:
  • Ръководители на проекти, които нямат опит с PRINCE2® и искат да надградят своите познания и да ръководят проекти още по-успешно;
  • Мениджъри, които искат да внедрят методология за ръководене на проектите в своите компании;
  • Хора, които работят по проекти, както и хора от отдели с подпомагащи проектите функции, които искат да научат повече за своите роли и отговорности по време на изпълнение на проекта.
  Програма на курса (ENG) | Подробна информация (BG)
 • PRINCE2® Practitioner
  Двудневният курс PRINCE2® Practitioner ще ви помогне да:
  • Надградите знанията от ниво PRINCE2® Foundation, за да прилагате успешно PRINCE2® методологията за управление на проекти;
  • Разбирате в дълбочина взаимоотношенията между дефинираните в PRINCE2® принципи, теми и процеси;
  • Адаптирате PRINCE2® към проекти в различна среда;
  • Управлявате ефективно качеството, риска и ползите на проектите;
  • Доставяте проектите съобразно дефинираните срокове, бюджети и бизнес нужди;
  • Се подготвите за явяване на сертификационния изпит PRINCE2® Practitioner.
  Програма на курса (ENG) | Подробна информация (BG)

PRINCE2® е регистрирана търговска марка на AXELOS Limited. Swirl logo™ е търговска марка на AXELOS Limited. Акредитираните PRINCE2 ® курсове се доставят от Ню Харайзънс България, ITIL® & PRINCE2® тренинг организация, акредитирана от PEOPLECERT, и New Horizons CLC- 5Point Enterprises, ITIL® & PRINCE2® тренинг организация, акредитирана от PEOPLECERT, което означава, че доставяме най-новите официални курсове, за да получите най-добри резултати от инвестицията си в обучение.

 CompTIA Project+

CompTIA Project+ курс и сертификат

CompTIA Project+ Project+ сертификатът e международно признат стандарт в сферата на управлението на проекти. Сертификатът валидира, че ръководителите на проекти и техните екипи притежават необходимите умения за приключване на проектите в зададените времеви и бюджетни рамки.

Обучението за Project+ покрива пълния жизнен цикъл на проекта – от иницииране и планиране, през изпълнение, приемане, поддръжка и затваряне.

Курсът е подходящ за ръководители на проекти, бизнес анализатори и членове на екипи, работещи по проекти.

CompTIA Project+ Certification

 Microsoft Project

Курсове за Microsoft Project

Microsoft Project е практичен инструмент за управление на проекти, който ви дава възможност да извършвате редица операции, сред които: да планирате работата, продължителността, ресурсите и цените, необходими за даден проект; да онагледявате и показвате плана си; да нанасяте и проследявате промените по него; да обменяте информация за проекти с други приложения от пакета Microsoft Office.

Microsoft Project курсове: