Борис Гончаров

Инструктор по информационна сигурност
CISSP, CISSP-ISSMP®, CEH, CHFI, CCISO, TOGAF®

Борис Гончаров Свържете се с нас

Борис е специалист в областта на информационната сигурност с опит от 1998 г.

Борис има над 17 години професионален опит в сферата на информационната сигурност, управление на риска и информационни технологии.

Експертността му включва области като: управление на риска, управление на информационната сигурност, стандарти по информационна сигурност, сигурност в облака, penetration testing, провеждане на обучения по информационна сигурност и др.

Борис е бил консултант по множество проекти в сферата на сигурността, с фокус върху внедряване на системи за управление на информационната сигурност.

Експертността му получава международно признание и той има многобройни участия във водещи конференции по информационна сигурност, сред които: I-4 forum Berlin, InfoSecurity Europe, InfoSecurity Russia, European Data Centre Dialogue.

Оценки на курсистите (2018-2019)

Оценки на курсистите (2018-2019) за Борис Гончаров

Сертификати

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Information Systems Security Management Professional (CISSP-ISSMP®)
  • Certified Ethical Hacker (CEH)
  • Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
  • Certified Chief Information Security Officer (CCISO)
  • Certified EC-Council Instructor (CEI)
  • TOGAF®