Career Path „Project Management“

Кариерна пътека „Проектен мениджмънт“

Управлението на проекти е от критично значение за успеха на всяка организация. Обучението по управление на проекти носи значителни подобрения в ключови области като: удовлетворение на заинтересованите страни (29% подобрение), планиране на времето (27%), намаляване броя на неуспешните проекти (26%), спазване рамките на бюджета (25%), събиране на изискванията (25%), качество (25%), продуктивност (25%), време за излизане на пазара (24%).

Ръководителят е въвлечен от началото до края на проекта и от него зависи да се осигури нужната среда за успешното изпълнение на задачите.

Затова и професията изисква различни умения – технически, лидерски, бизнес и стратегически.

Kариерна пътека, насочена към Project Manager в софтуерна или ITSM компания, в която не се изисква предишен опит за позицията.

Кариерни възможности:

 • Project Manager
 • Project Management Officer
 • Customer Success Manager
 • Project Coordinator

Microsoft® Project Част 1 и Част 2

Всяка компания използва софтуер за следене на прогреса на своите проекти.

Курсистите ще се научат да актуализират проектния план по време на фазите на изпълнение, наблюдение и контрол на проекта. Също така ще могат да следят едновременно множество проекти в организацията.

ITIL® 4 Foundation (course + exam)

ITIL® е най-широко приетият подход за управление на ИТ услуги в света. Той помага на хората и организациите да предвидят транформациите и растежа на бизнеса чрез правилното използване на информационните технологии.

Дигиталната трансформация е променила значително IT пейзажа. ITIL® 4 се обръща към този нов свят по начин, който никоя друга рамка за най-добри практики не може, предоставяйки оперативен модел от край до край за доставка и експлоатация на технологично базирани продукти и услуги. ITIL® 4 обхваща холистична философия за управление на услугите, интегрирайки рамки за сътрудничество като Lean IT, Agile и DevOps в единен подход.

Курсът е силно препоръчителен за хора, които искат да започнат работа в компании, в които има въведени ITSM принципи и практики.

PRINCE2® Foundation 7th edition (course + exam)

С над 800 000 сертифицирани специалисти по света, PRINCE2® Foundation е широко разпознаваем сертификат за управление на проекти, със силно присъствие в Европа, Азия и Австралия. Тридневният курс PRINCE2® Foundation е подходящ за:
 • Начинаещи ръководители на проекти;
 • Проектни мениджъри, които искат да засвидетелстват своите знания с международен сертификат;
 • Ръководители на проекти, които искат да обогатят своите умения и познания за добрите практики в проектния мениджмънт;
 • Мениджъри, които искат да внедрят цялостна методология за ръководене на проектите в своите компании;
 • Всички участници в проекти по PRINCE2®.

PRINCE2® Practitioner 7th edition (course + exam)

Двудневният курс PRINCE2® Practitioner 7th edition ще ви помогне да:
 • Надградите знанията от ниво PRINCE2® Foundation, за да прилагате успешно PRINCE2® методологията за управление на проекти;
 • Разбирате в дълбочина взаимоотношенията между дефинираните в PRINCE2® принципи, теми и процеси;
 • Адаптирате PRINCE2® към проекти в различна среда;
 • Управлявате ефективно качеството, риска и ползите на проектите;
 • Доставяте проектите съобразно дефинираните срокове, бюджети и бизнес нужди;
 • Се подготвите за явяване на сертификационния изпит PRINCE2® Practitioner.

  Продължителност: 80 учебни часа

 Цена: 227 лева с ДДС / месец за 24 месеца

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека

Kариерна пътека, насочена към работа като IT Project Manager в софтуерна или ITSM компания.

Кариерни възможности:

 • Project Manager
 • Project Management Officer
 • Customer Success Manager
 • Project Coordinator

Пакетът включва:

Microsoft® Project Част 1 и Част 2

Всяка компания използва софтуер за следене на прогреса на своите проекти. Този курс обхваща един от най-често използваните инструменти.

Курсистите ще получат уменията, необходими на проектния ръководител, за да актуализира проектния план по време на фазите на изпълнение, наблюдение и контрол на проекта, също както и едновременно следене на множество проекти в организацията едновременно.

ITIL® 4 Foundation (course + exam)

ITIL® е най-широко приетия подход за управление на ИТ услуги в света, който помага на хората и организациите да управляват промените в бизнеса, да управляват и трансформират ИТ услугите си, в съответствие с променящите се нужди на техните клиенти. ITIL® 4 обхваща холистична философия за управление на услугите, интегрирайки рамки като Lean IT, Agile и DevOps в единен подход.

Курсът е силно препоръчителен за курсисти, които искат да започнат работа в компании с въведени принципи и процеси от ITSM.

Project Management Professional (PMP®)

Обучението превежда участниците през целия процес от създаването на един проект, през управлението и изпълнението му до предаването на крайния продукт.

Получаването на PMP® сертификат демонстрира разбиране на сложни концепции за управление на проекти, способност да се ръководят и управляват многофункционални екипи и Ви включва в глобална общност от професионалисти и експерти, сертифицирани от PMI.

Предназначен за хора, които имат опит в работата по управление и изпълнение на проекти, независимо от тяхната длъжност. Курсът е идеален за всеки, който иска да развие и докаже уменията си за управление на проекти, независимо от отрасъла.

  Продължителност: 80 учебни часа

 Цена: 220,15 лева с ДДС / месец за 24 месеца

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека

Кариерна пътека, насочена към работа като Project Manager във софтуерна или компания, която следва принципите на Agile.

Кариерни възможности:

 • Scrum Master
 • Product Owner

Пакетът включва следните курсове:

Microsoft® Project Част 1 и Част 2

Всяка компания използва софтуер за следене на прогреса на своите проекти. Този двудневен курс обхваща един от най-често използваните инструменти.

Курсистите ще получат уменията, необходими на проектния ръководител, за да актуализира проектния план по време на фазите на изпълнение, наблюдение и контрол на проекта, също както и едновременно следене на множество проекти в организацията едновременно.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Курсът обхваща различни Agile практики като Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) и Test-driven Development (TDD.), увеличавайки Вашата гъвкавост, където и да Ви отведат проектите Ви.

Ако работите в Agile екипи, или ако Вашата организация възприема Agile практики, PMI-ACP® е добър избор за Вас. В сравнение с други Agile сертификати, основани единствено на обучение и изпити, PMI-ACP® е доказателство за Вашия реален, практически опит и умения.

Professional Scrum Master Foundations

Акцентът на обучението е практическото приложение на Scrum. Курсът дава различни знания за логиката на Scrum и начина, по който функционира. Ще научите за ролите на всички участници в проект по Scrum. Ще научите и за различни предизвикателства, които може да срещнете и как да ги разрешите.

Professional Scrum Product Owner

Product Owner-ът е човекът, отговорен за доставката на правилния продукт с функционалностите, които носят стойност за бизнеса. Ще разгледаме спецификите на ролята и предизвикателствата пред нея.

Курсът осигурява ясно разбиране на механиката на Scrum и как се вписва собственикът на продукта (Product Owner). Ще се научите как да действате като собственик на продукта в Scrum екипи, какви са изискванията към ролята в рамката на Scrum.

  Продължителност: 80 учебни часа

 Цена: 230 лева с ДДС / месец за 24 месеца

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека

Lean Six Sigma съвместява принципите на Lean и Six Sigma – идентифициране и оптимизиране на критично важните и излишните процеси в организацията. Lean Six Sigma цели да повиши приходите на компаниите чрез подобряване на продуктите и процесите й.

Това се постига чрез:
 • Анализ, измерване, контрол и подобряване на процесите;
 • Премахване на ненужните процеси;
 • Оптимизация на настоящите спрямо актуалните нужди на организацията;
 • Оптимално разпределение на ресурсите;
 • По-добро управление на промяната (Change Management);
 • Елиминиране на вариацията в крайния продукт физически, услуга или софтуер;
Методологията е приложима във всички сфери, като е особено подходяща за:
 • Хора, които отговарят за отделен или група процеси;
 • Специалисти по качествен контрол;
 • Инженери;
 • Продуктови мениджъри;
 • Проектни мениджъри.

Lean Six Sigma съдържа няколко нива на познание и сертификация.

Lean Six Sigma Green Belt

Първото ниво в Lean Six Sigma, което Ви позволява да участвате пълноценно в проекти по методологията. Пакетът включва обучение и сертификационен изпит Lean Six Sigma Green Belt:

След завършване на курса:
 • Ще имате ясно разбиране за принципите на Lean Six Sigma и ще можете ефективно да ги прилагате в практиката
 • Ще взимате по-добри решения при непланувана промяна (Change Management)
 • Ще можете да разглеждате Вашата организация като съвкупност от процеси, което ще Ви помогне да предлагате ефективни оптимизации
 • Ще умеете да създавате процесни карти
 • Ще умеете да използвате Minitab (статистически софтуер)
 • Ще умеете да правите статистически анализи и предвиждания с висока степен на точност
 • Ще умеете да прогнозирате резултата от дадена процесна промяна
 • Чрез обмяната на опит и практически каузи в курса ще можете непосредствено след него да прилагате принципите на Lean Six Sigma във Вашата работа.

Научете повече за обучението: Lean Six Sigma Green Belt

  Продължителност: 40 учебни часа

 Цена: 144.25 лева с ДДС / месец за 24 месеца

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека

Lean Six Sigma Black Belt

Пакетът включва обучение и сертификационен изпит Lean Six Sigma Black Belt:

Lean Six Sigma Black Belt подходящ за професионалисти, които умеят да водят сложни проекти за подобрение, като обикновено тази дейност се изпълнява на пълен работен ден. Насочен е към хора, които притежават задълбочено разбиране на всички аспекти на методите на Lean Six Sigma, високо ниво на компетентност за фазите – дефиниране, измерване, анализ, подобряване и контрол (DMAIC).

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА ЩЕ:
 • Умеете да анализира методите за измерване
 • Използвате графични и статистически инструменти за проучване на процесите
 • Изследва хипотези, за да ги потвърди или отхвърли
 • Можете да установявате модел от взаимовръзки, използвайки регресия и дизайн на експерименти
 • Можете да оптимизирате процеси, използвайки експериментални методи
 • Добиете умения за анализ поведението на процесите, използвайки SPC и процесни диаграми
 • Можете да подобряване на качеството и скоростта на изпълнение на процесите чрез комбиниране на Lean и Six Sigma
 • Задълбочите уменията си по бизнес анализ

Научете повече за обучението: Lean Six Sigma Black Belt

  Продължителност: 40 учебни часа

 Цена: 228.84 лева с ДДС / месец за 24 месеца

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека


Регистрирайте се!

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® and DevOps Foundation® are registered trademarks of the PeopleCert group.

PeopleCert DevOps™, PeopleCert SCRUM™, The Swirl Logo™ are trademarks of the PeopleCert group. All rights reserved