Product Management обучения

Продуктовият мениджър е отговорен за успеха на даден продукт от гледна точка на бизнес целите, които би трябвало да изпълнява.

Това е важна роля в организациите, особено в технологичните компании, тъй като определя стратегията и основните характеристики на продукта или продуктовата линия. Дейността на продуктовия менидмът може да включва и отговорности в маркетинг и прогнозиране на финансови резултати.

Ролята обхваща разнообразни дейности, които се дефинират и в зависимост от това кой е собственик на продукта – компанията, която го създава или нейн клиент. Продуктовите мениджъри имат задълбочени познания върху продукта, за който отговарят, за да могат да взимат стратегически решения.

Също така ролята е свързана с комуникация между различни отдели - най-вече между екипи за инженеринг (развоен отдел), маркетинг, продажби и поддръжка.

Нашият учебен каталог

Свържете се с нас

Ню Харайзънс България
бул. Драган Цанков 36
Интерпред, Блок А, етаж 6
София, 1040

office@newhorizons.bg
Обучения: +359 885 666 815
Изпити: +359 885 601 989