Елена Петакова (Бугова)

Инструктор за бизнес анализ

Елена Петакова Свържете се с нас

Елена е бизнес анализатор с над 8 г. опит в извличане и анализ на изисквания, моделиране на процеси, изготвяне на документация.

Интересите й в областта на бизнес анализа и на управлението на проекти я вдъхновяват да комбинира практики от двете професии.

Участвала е в международни проекти на водеща българска телекомуникационна компания. Изпълнявала е дейности, свързани с анализ на предприятието, управление на изискванията, управление на проекти, release management.

Близо 3 години е ангажирана в продуктова компания в сферата на Forex търговията. В момента прилага agile бизнес анализ практики като част от екипа на една от най-големите sports booking компании в Европа.

От повече от година Елена е вицепрезидент за комуникации към МИБА София – българския клон на International Institute of Business Analysis (IIBA).

Сертификати

 • PRINCE2®
 • Unified Modeling Language (UML)

Обучения

 • Fast Start® in Business Analysis
 • Pragmatic Business Analysis
 • Business Analysis Essentials
 • Strategic Enterprise Analysis
 • Writing Effective Business Cases
 • Eliciting and Writing Effective Requirements
 • Process Modeling Using BPMN
 • Managing and Communicating Requirements for Projects
 • Understanding Root Cause Analysis
 • User Acceptance Testing (UAT) for Business Analysts (BAs)