Здравко Иванов

Бизнес анализатор

Здравко Иванов Свържете се с нас

Здравко Иванов е бизнес анализатор с над 12 години опит в ИТ индустрията и повече от 7 години в сферата на корпоративния бизнес анализ и управлението на проекти. Основният си опит придобива работейки за компании в сферата на финансите, като впоследствие разширява своите хоризонти консултирайки различни по големина организации в множество сфери, включително ИТ, финанси, търговия, публичен сектор, хотелиерство, здравеопазване и др. Вярва, че всеки проблем има решение, стига да се достигне до истинските му корени и много често те се простират отвъд границите на информационните технологии. Работил е по внедряването на разнообразни проекти – от регулярни заявки до проекти и трансформационни програми, засягащи множество звена и бизнес домейни. Това му позволява да получи широк поглед върху бизнеса и организациите от различни страни и на различни нива и смята това за една от най-силните си страни.

Мнения на курсисти

„Изключителен лектор! Задържа вниманието на аудиторията, предава много добре информацията – отличен изказ и релевантни примери.“
Бизнес анализатор, Банка ДСК
За обучение BA04 - Eliciting and Writing Effective Requirements

„Записах се в обучението, за да науча нови подходящи добри практики, които да включа в работата си. Най-полезни в обучението за мен бяха примерите от реални ситуации. Здравко Иванов е професионалист с опит и много добри умения да го сподели.“
Team Lead, Fadata
За обучение BA04 - Eliciting and Writing Effective Requirements

„Най-полезни ми бяха запознаването с методи за анализ и начини на комуникация със заинтересованите страни. Лекторът има отлични познания и отговори на всички поставени въпроси.“
Ръководител звено, Fadata
За обучение BA03 - Writing Effective Business Cases