Костадин Купенов

Инструктор за бизнес анализ и управление

Свържете се с нас

Костадин Купенов е сертфициран PMP® към Project Management Institute. Има над 19 години опит в управление на проекти, бизнес и системен анализ и разработка на софтуер.

Той е един от основателите на IIBA Bulgaria – българският клон на Международния Институт по Бизнес Анализ (International Institute of Business Analysis) и негов първи председател.

Стремежът му е да въвежда в България нови практики, с които да работи съвременния бизнес.

Преминал е професионално обучение и притежава практически опит с ITIL®, BPMN, UML, Logical Data Modeling, ISO 9001:2000.

Сертификати

 • Project Management Professional® (PMP®)

Обучения

 • Fast Start® in Business Analysis
 • Pragmatic Business Analysis
 • Business Analysis Essentials
 • Strategic Enterprise Analysis
 • Writing Effective Business Cases
 • Eliciting and Writing Effective Requirements
 • Process Modeling Using BPMN
 • Managing and Communicating Requirements for Projects
 • Understanding Root Cause Analysis
 • User Acceptance Testing (UAT) for Business Analysts (BAs)
 • Project Management Professional® (PMP) Certification Preparation
 • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
 • Project Management Essentials
 • Project Management Fundamentals
 • Project Management Skills for Non-Project Managers
 • Managing Project Teams
 • Project Managing Outsourced Resources
 • CompTIA Project+ Certification

Инструктор е, защото...

Обичам да обяснявам сложни на пръв поглед концепции на разбираем език. Обичам да споделям знанията и уменията си с други, за които това е важно.

Знаете, че съм много запален по темите бизнес анализ и управление на проекти. Колегите, които се записват на курсове, очевидно също са много запалени от темите - това е завладяващо, да работиш с хора, които обичат работата си. Въпросите, които задават, казусите, които искат да обсъждаме в часовете - това е страхотно.

Най-много ми помага желанието да споделям натрупаното знание и интересът към материята.

Удоволствие е за мен да съм част от една от най-успешните компании в областта на обученията. :)