Румен Банов

Лектор по софтуерно тестване

Румен Банов Свържете се с нас

Румен Банов има над 30 години опит в Информационни Технологии и над 20 години в софтуерно тестване. От 2001 насам се занимава и с управление на софтуерни проекти от различен мащаб. В продължение на 3 мандата е член на УС на BASSCOM (Bulgarian Association of Software Companies), хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика и Лидер на групата по качеството към АSE (Association of Software Engineers).

Румен е професионалист с широк обхват от опит, знания, умения и е отличен лектор. Следната му оценка от нашите курсисти е 8.94 при средно за EMEA 7.45.