Христо Йончев

MCT, MCSA, MCITP, MCPD

Свържете се с нас

Христо Йончев e опитен софтуерен архитект и разработчик, сертифициран Microsoft инструктор за Visual Studio and .NET, SQL Server, Silverlight.

Победител в регионалното състезание NOVATechCom за иновативни бизнес идеи на Intel и University of California, Berkeley.

Сертификати

 • MCT
 • MCSA: SQL Server 2008
 • MCITP: Database Administrator 2008
 • MCPD: Windows Developer 4
 • MCPD: Silverlight Developer 4
 • MCPD: Web Developer 4

Обучения

 • Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010
 • Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 / 2008
 • Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010
 • Programming in Visual Basic with Microsoft Visual Studio 2010
 • Developing Rich Internet Applications Using Microsoft Silverlight 4
 • Automating Administration with Windows PowerShell 2.0
 • Writing Queries Using Microsoft SQL ServerT 2008 Transact-SQL
 • Supporting Windows Vista and Applications in the Enterprise
 • Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database
 • Implementing and Maintaining Business Intelligence in Microsoft SQL Server 2008: Integration Services, Reporting Services and Analysis Services

Инструктор е, защото...

Работата като инструктор ми дава възможност да предам знанията и уменията си на други професионалисти, както и да обмения опит с тях. Заедно решаваме проблеми от практиката и научаваме нови неща в тази бързо развиваща се област, което е полезно и за тях, и за мен.

Ню Харайзънс България са едни от лидерите, и като такива се стремят да правят едни от най-добрите курсове. Това, което и аз се опитвам, и вярвам, че успяваме.

В работата като инструктор ми помага това, че съм практикуващ специалист и чета много. Чета, уча и прилагам в пратиката.