Кариерно развитие

ИТ сферата открива пред вас много възможности

Независимо дали търсите развитие в настоящата си работа, или се стремите към нова кариера в областта на информационните технологии, Ню Харайзънс България ще ви помогне с курсове по най-новите технологии, гъвкави форми на обучение и експертни съвети.

Безплатна кариерна консултация

Консултантите на Ню Харайзънс България ще ви поканят на среща в учебния център и ще отделят необходимото време, за да разберат спецификата на ситуацията. Вашият консултант ще използва опита и знанията си за ИТ индустрията, за да направи кариерна оценка и да ви насочи към програмата, която най-добре отговаря на вашите нужди и на целите, които сте си поставили.

Програми за кариерно развитие

Дългогодишното сътрудничество с корпоративни клиенти ни е помогнало за разберем от какви кадри се нуждаят, кои знания и умения на служителите търсят и ценят. Това ни позволява да създаваме ефективни програми за кариерно обучение, съобразени с търсенето в ИТ индустрията. Допълнително предимство на програмите е интензивният им формат, който дава възможност в обозрими срокове да придобиете необходимите умения, да се подготвите за сертификационен изпит и да излезете добре подготвени на пазара на труда.

Нашите инструктори

Инструкторите на Ню Харайзънс притежават сертификати за технологиите, които преподават, и продължават да увеличават компетенциите си. С индивидуален подход към курсистите и достъпен и фокусиран начин на обучение, те продължават да са оценявани по-високо от инструкторите в останалите ИТ тренинг организации по света. Според данни на Metrics That Matter компанията има по-високи показатели от средното за индустрията също и в категориите 'Качество на курса' и 'Удовлетворение от обстановка и условия'. (Вижте нашите инструктори)

Какво получавате?

Когато се обърнете към нас относно кариерното си развитие в сферата на информационните технологии, можете да очаквате:

  • Да се срещнем с вас, за да разберем целите, които сте си поставили. Заедно да преценим дали Ню Харайзънс България има решението, чрез което да ги постигнете.
  • Да ви предложим гъвкави учебни графици и разнообразни методи на обучение.
  • Чрез качествени учебни програми и помощни материали, отговарящи на индивидуалните ви нужди, да предаваме знанията и уменията, необходими за вашия успех.
  • Да ви осигурим среда за практическо обучение, която дава възможност да прилагате знанията си на практика.
  • Да останем отворени за продължаващи консултации и след като сте постигнали първоначалните си цели.

Учене през целия живот

Обучението не свършва с училището, нито с университета – по-скоро започва с тях. Учене през целия живот е каузата, в която вярваме ние и нашите курсисти. Много от хората, които сме обучили, се връщат при нас, за да преминат следващ курс на по-високо ниво, или да положат сертификационен изпит. Виждаме ги като вече завършени професионалисти, намерили реализация и признание в престижни компании.

Ню Харайзънс България може да бъде надеждният партньор и за вашата ИТ кариера. За да се свържете с наш консултант, обадете се на тел.: +359 885 601 989.